Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 18, 2013

Troll là gì

Troll có nghĩa là chọc phá người khác nhằm gây sự bực tức hoặc đánh vào các thói hư tật xấu (nhược điểm) của người khác nhằm mục đích phá phách. Troll là cười trên nổi đau của người khác.

Từ liên quan
*le là tiếng Pháp có nghĩa là các, le friend "người bạn", chỉ là 1 mạo từ như "the"trong tiếng anh vậy thôi, phát âm cũng tương tự.
Post a Comment