Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 4, 2013

Phần mềm chuyển video thành ảnh động

Nhanh tay tải phần mềm chuyển đổi video thành ảnh động miễn phí nào. Chương trình sẽ kết thúc trước ngày 10/01/2013.Phần mềm này được bán với giá 29.95USD, nay chỉ còn 0VNĐ. Bạn có thể dùng phần mềm này để chuyển đổi một tập tin video thông thường (AVI, MP4, MPG, WMV, MKV, MOV, DVD) thành một ảnh động, rất hay bạn có thể dùng thử.

Download miễn phí phần mềm Video to GIF Animation

Download Link 1
Download Link 1


Post a Comment