Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 18, 2013

Meme là gì?Khái niệm “meme” được hiểu rộng rãi trên thế giới web là một định dạng nội dung được phổ biến rất nhanh, rộng rãi, và thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Từ “meme” được nghĩ ra bởi Richard Dawkín và được sử dụng trong sách “The Selfish Gene” (“Gen ích kỷ”) của ông năm 1976. Nó được dùng để chỉ một hành vi hoặc nét văn hóa được lặp lại và nhân lên bởi nhiều cá nhân, giống như sự di truyền của gen trong lĩnh vực sinh học.

Ở thời đại bây giờ, cư dân mạng đã và đang sử dụng từ “meme” một cách tự do hơn, tuy nhiên nguồn gốc và ý tưởng của khái niệm này không thay đổi.
Post a Comment