Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 4, 2013

Link download Windows 7 SP1 32 bit và 64 bit

Bạn có thể cài đặt xong Windows 7 RTM rồi sau đó dùng trình Windows Update để nâng cấp lên cũng được hoặc bạn muốn sau khi cài đặt thì có luôn bản Windows 7 SP1 thì bạn download về tại đây.

Post a Comment