Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

Hệ thống IP PBX có những lợi ích gì?

Hệ thống IP PBX có những lợi ích gì?

Dễ cài đặt & thiết lập cấu hình hơn nhiều so với hệ thống điện thoại thông thường
Dễ quản lý nhờ giao diện cấu hình trên nền web
Không cần đi dây điện thoại riêng
Cho phép người dùng cắm điện thoại của họ vào ngay ở bất cứ đâu trong văn phòng – người dùng chỉ đơn giản lấy điện thoại của họ, cắm nó vào cổng ethernet gần nhất và vẫn giữ được số điện thoại hiện có!
Cho phép chuyển tiếp vùng dễ dàng – cuộc gọi có thể được chuyển hướng ở bất kỳ đâu trên thế giới nhờ các đặc điểm của giao thức SIP.
Giảm chi phí đáng kể nhờ tận dụng mạng Internet
Chuẩn SIP cho phép loại bỏ các loại điện thoại truyền thống đắt tiền
Có thể mở rộng phạm vi
Việc báo cáo thống kê tốt hơn
Xem tổng quan về tình trạng hệ thống và các cuộc gọi tốt hơn.
Post a Comment