Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 18, 2013

GATO là gì ?

Được cộng đồng mạng sử dụng khá phổ biến nhưng nhiều người lại không hiểu ý nghĩa của nó. Thức chất đây là từ viết tắt "Ghen ăn tức ở" ~ Gato

Post a Comment