Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, January 20, 2013

clgt là gì?

Thực chất đây là câu chửi tục từ cửa miêng được viết tắt "Cái lờ* gì thế"
Hay còn viết khác là WTF nghĩa What the fuck
Một số bạn đọc, dịch là: oát sờ heo, oát đờ lợn, cục shit gì thế...
Post a Comment