Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, January 28, 2013

Hướng dẫn cài đặt app facebook

Bạn có thể điền như sau
vietxf.jpg

 Nhưng chú ý ở phần App Domain bạn cần bỏ phần giao thức "http://" để tránh lỗi. và phần site URL là phần link website của bạn.

Nếu ko biết ID của mình bạn có thể vào link http://graph.facebook.com/username ví dụ của tôi là http://graph.facebook.com/basnguyen sẽ có số ID

Bạn cần lưu ý 2 thông tin App ID và App Secret để điền vào trang web của bạn

Sunday, January 27, 2013

Những từ viết tắt thông dụng trong tiếng anh!!!!!

Tổng hợp viết tắt trong tiếng anh . Nếu sử dụng để viết khi nghe tiếng anh sẽ nhanh hơn nhiều đó

GONNA là dạng nói tắt của cụm "going to". Nếu bạn nói nhanh cụm từ này mà không phát âm rõ từng từ, nghe nó sẽ giống như phát âm của "gonna". Ví dụ:

Nothing's gonna change my love for you. (Sẽ không có điều gì có thể làm thay đổi tình yêu anh dành cho em.)I'm not gonna tell you. (Tôi không nói cho anh biết).What are you gonna do? (Bạn định sẽ làm gì?)

Tương tự, WANNA là dạng nói tắt của "want to" (muốn ...). Ví dụ:

I wanna go home. (Tôi muốn về nhà)I don't wanna go. (Tôi không muốn đi)Do you wanna watch TV? (Con có muốn xem ti vi không?)

Ngoài hai từ trên, trong tiếng Anh còn có khá nhiều các cụm nói tắt tương tự như:

GIMME = give me (đưa cho tôi...)

Gimme your money. (Đưa tiền của anh cho tôi)Don't gimme that rubbish. (Đừng đưa cho tôi thứ rác rưởi đó)Can you gimme a hand? (Bạn có thể giúp tôi một tay không?)

GOTTA = (have) got a (có...)

I've gotta gun / I gotta gun. (Tôi có một khẩu súng)She hasn't gotta penny. (Cô ta chẳng có lấy một đồng xu)Have you gotta car? (Anh có xe ô tô không?)

GOTTA = (have) got to (phải làm gì đó)

I gotta go now. (Tôi phải đi bây giờ)We haven't gotta do that. (Chúng ta không phải làm điều đó)Have they gotta work? (Họ có phải làm việc không?)

INIT = isn't it (có phải không)

That's smart, init? (Nó thật là thông minh phải không?)Init strange? (Điều đó có lạ không?)

KINDA = kind of (đại loại là...)

She's kinda cute. (Cô ấy đại loại là dễ thương)Are you kinda mad at me? (Có phải anh đại loại là phát điên với tôi phải không?)

LEMME = let me (để tôi)Letters (chữ cái)

- U = you

- C = see

- B = be

- CU L8r = see you later (gặp lại bạn sau)

- msg = message (tin nhắn)

- pls = please (vui lòng, làm ơn)

- cld = could

- gd = good

- vgd = very good (rất tốt)

- abt = about

- ths = this

- asap = as soon as possible (càng sớm càng tốt)

- tks = thanks

- txt = text

- LOL = lots of love / laugh out loud

- x = a kiss!

121 = one to one
2u = to you
2u2 = to you too
b4 = before
b4n = bye for now
cul8r = see you later
f2f = face to face
g2g = got to go
gr8 = great/grate
h2 = how to
ilu2 = I love you too
ily4e = I love you forever
m8 = mate
l8r = later
w8 = wait/weight
w8ing = waiting
aka = also known as
bil = brother-in-law
bion = believe it or not
bol = best of luck
eta = estimated time of arrival
fil = father-in-law
foaf = friend of a friend
ga = go ahead
gigo = garbage in garbage out
gowi = get on with it
hand = have a nice Daây km môùi
ilu = ily = I love you
ime = in my experience
imo = in my opinion
inpo = in no particular order
iwik = I wish I knew
jam = just a minute
jit = just in time
kiss = keep it simple stupid
kol = kiss on lips
may = mad about you
mil = mother-in-law
nyp = not your problem
pest = please excuse slow typing
rumf = are you male or female ?
sah = stay at home
sil = sister-in-law
sit = stay in touch
sot = short of time
sul = syl = see you later
b = be/bee
c = see/sea
i = I/eye
k = okay
r = are
t = tea
u = you/ewe
cu = see you
ic = I see
iou = I owe you
uok = you okay ?
aamof = as a matter of fact
afaict = as far as I can tell
aiui = as I understand it
atb = all the best
bbfn = bye bye for now
bbiam = be back in a minute
bbl = be back later
btaicbw = but then again I could be wrong
bttp = back to the point
cmiiw = correct me if I"m wrong
cwyl = chat with you later
damhik = don"t ask me how I know
dtrt = do the right thing
dttah = don"t try this at home
ducwic = do you see what I see
dwisnwid = do what I say not what I do
ftbomh = from the bottom of my heart
fya = for your amusement
fyi = for your information
gfn = gone for now
gg = got to go
gl = good luck
gtg = got to go
gtgn = got to go now
hoas = hold on a second
hth = hope this helps
iccl = I couldn"t care less
ikwum = I know what you mean
iykwim = if you know what I mean
iyswim = if you see what I mean
nmp = not my problem
noyb = none of your business
tafn = that"s all for now
tc = take care
tlc = tender loving care
tmiktliu = the more I know the less I understand
ttbomk = to the best of my knowledge
ttul = ttyl = talk to you later
twimc = to whom it may concern
vh = virtual hug
wdymbt = what do you mean by that ?
yhbw = you have been warned

- A.V : audio_visual (nghe nhìn)

- M.C : master of ceremony ( người dẫn chương trình )

- C/C : carbon copy ( bản sao )

- P. S : postscript ( tái bút )

- e.g : exempli gratia ( ví dụ , chẳng hạn )

- etc : et cetera (vân vân )

- W.C : Water_closet (nhà vệ sinh )

- ATM : automatic teller machine ( máy thanh toán tiền tự động)

- VAT : value addex tax (thuế giá trị gia tăng )

- AD : Anno Domini : years after Christ's birth (sau công nguyên )

- BC : before Christ ( trước công nguyên )

- a.m : ante meridiem ( nghĩa là trước buổi trưa )

- p.m : post meridiem ( nghĩa là sau buổi trưa )

- ENT ( y học ) : ear , nose , and throat (tai , mũi , họng )

- I.Q : intelligence quotient ( chỉ số thông minh )

- B.A : bachelor of arts (cử nhân văn chương )

- A.C : alternating current (dòng điện xoay chiều )

p l z : please (vì ký hiệu p l z ở 4rum nếu viết liền sẽ thành thế này nên tớ viết tách ra ^^)

IC : I see

4u : for u

asl : age, sex, location (tuổi, giới tính, nơi ở)

u : you

afk -- away from keyboard

bbl -- be back later

bbiab -- be back in a bit

kkz = okay

ttyl = talk to you later

lv a mess = leave a message

lata = later [ bye]

n2m = not too much [when asked wassup]

newayz = anyways

gtg = gotta go

noe = know

noperz = no

yupperz = yes

l o l z = laughing out loud (trường hợp tương tự như chữ p l z ở trên)

teehee = cười [giggle]

lmfao = laughing my f*ckin' *ss off

nah = no

nuthin' = nothing

BS = b*ll sh*t

TTYL = talk to you later

LD = later, dude

OIC = oh I see

PPL = people

sup = what's up

wan2tlk = want to talk?

wkd = weekend

dts = dont think so

cul8r = see you later

aas = alive and smiling

gf = girlfriend

g2g = got to go

ga = go ahead

ilu = i love you

rme = rolling my eyes

ss = so sorry

spk = speak

stw = search the web

thx = thanks

tc = take care

sul = see you later

gol = giggling out loud

hru = how are you

ybs = you'll be sorry

wuf? = where are you from?

bc = because

bbl = be back later

otb = off to bed

np = no problem

nbd = no big deal

tam = tomorrow A.M

tu = thank you

bf = boy friend

b4 = before

wtg = way to go

brb -- be right back

btw -- by the way

channel -- another name for room or chat room

cya -- see ya

gmta -- great minds think alike

imho -- in my humble opinion

j/k -- just kidding

irl -- in real life

lag -- this occurs when a server gets overloaded and transfer of messages becomes extremely slow.
rotfl -- rolling on the floor laughing, like this

server -- the entry portal for a network; most networks have at least two, some have many servers

ttfn -- ta ta for now

ttyl -- talk to you later

wb -- welcome back

gg = good game

lmao = laugh my ass off

wtf? : what the ****?

coz: cause

nmjc: nothing much just chilling

g2g: get to go

g9: good night

ty = thank you

wth= what the heck

cuz = cause

dun = dont

know = no

omg= oh my god

dt = double team !

msg - message

nvm - never mind

asap = as soon as possible

gg = good game

lmao = laugh my ass off

coz: cause

nmjc: nothing much just chiliing

hs: head shot

ns: nice shot

n = and

da = the

'em: them.

t': to.

'im: him

m': me.

aim: american instant message.

dun: don't

yss or yep: yes

wanna: want to

sup: what's up?

aloha, G'day, etc.

roommie: roommate.

pal, dude, mate: friend.

Các từ viết tắt trong tiếng Anh nên biết

Khi nói, chúng ta thường sử dụng từ viết tắt. Chúng ta thường làm ngắn gọn từ khi chúng ta viết tin nhắn (SMS). Dưới đây là một số chỉ dẫn hữu ích về một số các từ viết tắt thông dụng nhất trong tiếng Anh mà mình sưu tầm đc:

Văn nói

gonna = is / am going to (do something)
"I'm gonna call him now." - Tôi định gọi anh ấy bây giờ

wanna = want to
"I wanna speak to you." - Tôi muốn nói chuyện với bạn

gotta = has / have got to (or have got)
"I gotta go!" - Tôi phải đi

innit = isn't it
"It's cold, innit?" - Trời lạnh có phải không?

ain't = isn't / haven't / hasn't
"He ain't finished yet." - Anh ấy vẫn chưa làm xong.
"I ain't seen him today." -Tôi vẫn chưa gặp anh ấy hôm nay.

ya = you
"Do ya know what I mean?" Bạn có hiểu tôi nói gì không?

lemme = let me
"Lemme see … tomorrow's a good time." - Để tôi xem nào ... ngày mai thì tốt đấy.

whadd'ya = what do you …
"Whadd'ya mean, you don't want to watch the game?" - Ý bạn là sao, bạn không muốn xem trận đấu à?

dunno = don't / doesn't know
"I dunno. Whadd'ya think?" - Tôi không biết. Bạn nghĩ sao?

Viết tắt trong tin nhắn và internet :

Từ điển các từ viết tắt Anh - Việt

Thuật ngữ Giải nghĩa

ADB Asian Development Bank, Ngân hàng phát triển châu Á

AFTA ASEAN Free Trade Area, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome, Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

APEC Asia – Pacific Economic Cooperation Forum, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

AusAID Australian Agency for International Development, Cơ quan phát triển quốc tế Ôxtrâylia

CBR Crude Birth Rate, Tỷ suất sinh thô

CDF Comprehensive Development Strategy, Chiến lược phát triển toàn diện (do WB đề xướng)

CDR Crude Death Rate, Tỷ suất tử vong thô

CEMMA Committee for Ethnic Minorities in Mountainous Areas, Ủy ban Dân tộc và Miền núi

CEPT Common Effective Preferential Tariff, Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

CIDA Canadian International Development Agency, Co quan phát triển quốc tế Canađa

CITES Convention on International Trade in Endangered Species, Công ước về thương mại quốc tế đối với các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng

COMESA Common Market for Eastern and Southern Africa, Thị trường chung Đông và Nam Phi

CPRGS Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy, Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo

DANIDA Danish International Development Agency, Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch

ESAF Enhanced Structural Adjustment Facility, Thể thức điều chỉnh cơ cấu tăng cường (do IMF lập ra nhằm giúp các nước đang phát triển thực hiện các chương trình trung hạn về kinh tế vĩ mô và điều chỉnh cơ cấu)

FAO Food and Agriculture Organisation, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp, Liên Hợp Quốc.

FDI Foreign Direct Investment, Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP Gross Domestic Product, Tổng sản phẩm trong nước (Tổng sản phẩm quốc nội)

GNP Gross National Product, Tổng sản phẩm quốc dân

GSO General Statistics Office, Tổng cục Thống kê

HDI Human Development Index, Chỉ số phát triển con người

HPI Human Poverty Index, Chỉ số nghèo khổ tổng hợp

IMF International Monetary Fund, Quỹ Tiền tệ Quốc tế

MOLISA Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Viết tắt chữ Việt trong ngôn ngữ @

Hiện nay, giới trẻ thường sáng tạo nhiều kiểu viết tắt chữ Việt, phần nhiều là chữ không dấu, khi “chat” trên mạng hoặc viết tin nhắn ở điện thoại di động, …

Đây là một trào lưu không ngăn chận được và sẽ không bao giờ dừng lại, cho dù có nhiều quan ngại nó sẽ ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt.

Người thích viết tắt cho rằng chat hoặc nhắn tin là sự trao đổi riêng tư giữa hai người, không công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, nên cũng không cần theo những quy định về câu chữ; do vậy nó không làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt.

Để hỗ trợ cho những ai thích viết tắt, bài này xin trình bày 2 loại viết tắt chữ Việt:

- Viết tắt tự tạo.

- Viết tắt theo quy luật chung.

Ai kết hợp được hai loại viết tắt này sẽ tiết kiệm được thì giờ và tiền bạc khi chat hoặc nhắn tin.

I. VIẾT TẮT TỰ TẠO

Viết tắt tự tạo rất phổ biến ở các phòng chat hoặc ở điện thoại di động. Cách viết tắt không theo một quy luật chung nào. Thỉnh thoảng, nó có theo một quy luật nào đó thì cũng chỉ áp dụng cho một số từ thường dùng.

• Vài ví dụ viết tắt tự tạo:

Ta dễ dàng tìm thấy nhiều ví dụ khi gõ hàng chữ như “viet tat trong ngon ngu chat va tin nhan” vào Google Search trên internet. Sau đây là một số ví dụ viết tắt tự tạo trích từ các mạng:

- “M co dj choi o? If dj, lay cho N cun gtrinh. O ranh thi thoi.” (Em có đi chơi không? Nếu đi, lấy cho anh cuốn giáo trình. Không rảnh thì thôi).

- “Mog rag e se hiu! A wen, e bun ngu ch? Bi h hon 12h rui do.” (Mong rằng em sẽ hiểu! Anh quên, em buồn ngủ chưa? Bây giờ hơn 12 giờ rồi đó).

- “Bít rui, minh doi U o ntro” (Biết rồi, mình đợi bạn ở nhà trọ).

- “Chi ui! Chu e wa do ru tui min di uog nc lun thui! Se zui lem do!” (Chị ơi! Chờ em qua đó rồi tụi mình đi uống nước luôn thôi! sẽ vui lắm đó!).

- “Trui ui, lam j ma cac chi iu qui jan ju the? Bi h e moi roi khoi juog. Nhug chu e mut chut thui ma, e din day!”. (Trời ơi, làm gì mà các chị yêu quí giận dữ thế? Bây giờ em mới rời khỏi giường. Nhưng chờ em một chút thôi mà, em đến đây!).

Xem các ví dụ trên, ta thấy ngôn ngữ chat là sự “biến hóa” tùy tiện của tiếng Việt. Ví dụ:

- “đi” thành “dj”.

- “không” thành “0”, “ko”, “k”, “kh”, “kg”, ...

- “bây giờ” thành “bi h”.

- “biết rồi” thành “bit rui”.

- Chữ “qu” thành “w”.

- Chữ ““gì” thành “j”.

- Chữ “ơ” thành “u”.

- Chữ “ô” thành “u”.

- Chữ “ă” thành “e”.

- Chữ “ng” ở cuối thì chỉ còn chữ “g”.

- M = E = em.

- N = A = anh

- Chèn tiếng Anh vào như: if = nếu, U = you = bạn, …Nói chung, các bạn trẻ thích cách dùng các chữ trên vì nó ngộ ngộ, lạ và rất “xì-tin” (style). Hơn nữa, khi dùng những chữ kiểu này trong điện thoại sẽ hạn chế số lần nhấn vào bàn phím cũng như tiết kiệm ký tự. Ví dụ, khi muốn nhắn chữ “Đi” trong điện thoại, phải nhấn số 3, rồi 3 lần số 4 thì bây giờ chỉ cần nhấn số 3 và số 5 là có được chữ “Dj” nhanh chóng mà người nhận vẫn hiểu được ta đang nói gì.• Chèn tiếng nước ngoài:
Để thể hiện “đẳng cấp nhắn tin”, bên cạnh việc nhắn nhanh, ít ký tự, những người nhắn tin còn thông qua hình thức chèn tiếng nước ngoài vào tin nhắn. Ngôn ngữ được lựa chọn hàng đầu chính là tiếng Anh vì so với các ngôn ngữ khác, tiếng Anh được xem là thứ ngôn ngữ “hot” nhất đối với giới trẻ hiện nay.

Chỉ cần gõ “viet tat tieng anh trong sms chat email” vào Google Search, hoặc vào mạng http://abbreviations.com , là tìm thấy các bảng liệt kê hàng ngàn cách viết tắt các từ tiếng Anh thường dùng trong tin nhắn SMS, chat, email, Twitter, v.v….

Bài này chủ ý về viết tắt chữ Việt nên không bàn nhiều viết tắt tiếng nước ngoài. Chỉ xin nêu một suy nghĩ là dù có nhiều chỉ trích việc chèn tiếng nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt, nhưng chắc chắc việc này vẫn khó mà ngăn chận được vì ít nhiều nó cũng rút ngắn thời gian viết cho các bạn biết tiếng Anh.

Ví dụ các tin nhắn ngắn gọn chèn tiếng Anh khá thông dụng như sau:

- “2day U co ranh o?” (Hôm nay bạn có rảnh không?).

- “I nho. Thanks U da nhac!” (Tôi nhớ. Cảm ơn bạn đã nhắc!).

- “g9” = “goodnight” = chúc ngủ ngon.

- “2day” = “today” = hôm nay.

- “2nite” = “tonight” = tối nay.

- v.v.…


• Tiếng Việt thời @:

Để minh họa thêm cách viết tắt tự tạo, xin trích lại bài“Tiếng Việt thời @” của Joseph Ruelle (Joe), sinh năm 1978, người Canada. Anh Joe nổi tiếng vì viết blog bằng tiếng Việt rất có duyên và hóm hỉnh.

“Sáng nay mình ngủ dậy và quyết định học kiểu chat trên Internet của thanh niên Việt Nam.

Thứ nhất, mình quyết định thay chữ “ô” bằng chữ “u” - nhưng chỉ trong mụt số trường hợp đặc biệt thui! Trong mụt số trường hợp khác, mình sẽ bỏ chữ “ô” hẳn ra. Nếu viết quá chuẩn thì văn của mình sẽ nặng nề, khiến cho người đọc thấy chán. Tức là phải sửa lun - mình không mún làm người khác bùn đâu!

Không phải riêng nguyên âm thui đâu mà cũng có nhiều phụ âm nên bỏ ra. Chữ “n” là mụt trong nhữg “nghi phạm” nổi bật nhất. Vâg, chữ ấy đôi khi rất phí - nhưg cũg có nhiều chữ phí khác nữa, chưa xog đâu!

Chữ “h” ở cuối mụt số từ nhìn rất khó chịu! Không phải mỗi mìn đâu mà còn rất nhiều bạn của mìn nữa cũg nói vậy - khó chịu mụt cách kin khủg! (Chữ “k” ở đầu mụt số từ khác lại còn khó chịu hơn nữa, mìn hôg chịu nổi).

Có ai đồg ý với mìn rằg 2 chữ “q” và “u” xấu lắm hôg? Chữ “w” đẹp hơn nhiều chứ! Nếu chat yahoo và có người viết 2 chữ ấy thì mìn sẽ nói lun: “Trùi ui, cái gì mà wê thế!” - để họ sẽ wen với wan điểm wần chúg của giới trẻ trog wốc.

Việc thay 2 chữ xấu bằg mụt chữ đẹp cũg rất lô-gíc đấy! Ví dụ, 2 chữ “ch” ở cúi mụt số từ nhìn rất rườm rà. Sút ngày “ch”, “ch”, “ch”, trùi ui, lík kík lắm, lại còn cũ rík nữa, thui thay bằg chữ “k” đi, để lối viết của mìn sẽ kík thík hơn!

Tiếg Việt cũg hay dùg chữ “gì”. Cái gì? Món gì? Phố gì? Chúa ui, chán wá đi mất! Hai chữ “g” và “i” đứg cạnh nhau nhìn rất “béo”! Trái lại, chữ “j” đứg ở mụt mìn nhìn rất “gầy”, rất “người mẫu”!

Các bạn gái ơi, hãy thay 2 chữ “ye” xấu xí bằg mỗi chữ “i” xin xắn đi! Viết “em iu anh” thì đỡ rủi ro hơn nhiều (hoặc cứ viết “iu an wá trời lun!” cho máu).

Way lại với chuyện nguyên âm, mìn hôg hiểu tại sao mụt số người vẫn cứ cho rằg chữ “ă” đẹp hơn chữ “e”!?? Kệ nhữg người đó chứ, họ kiêu lém, cổ hủ lém!

Nhưg hôg fải chữ “ê” lúc nào cũg đẹp. Câu “em không biết” chả có j hay cả. Trái lại, câu “em hôg bít j đâu” nghe dễ thươg lém! Các bạn hỉu hôg? Mìn fải cố gắg để nói nhẹ chứ, đặc bịt là với fái íu. Nói cứg wá với mụt cô mìn thík thì - chít!

Nè! Ai bảo 2 chữ “a” và “y” lúc nào cũg wan trọg? Ai bảo 2 chữ “ph” lúc nào cũg lúi cún? (Hôg fải mìn!) Fí thế! Ái bảo chữ “c” lúc nào cũg hay hơn chữ “k”? Có rất nhìu trườg hợp khác nữa mà fải thay chữ xấu bằg chữ đẹp, rất tiếk mìn hôg có đủ thời jan để jải thík hít!

Kác nguyên và fụ âm ở trên được jải wyít xog, mìn sẽ bắt đầu tập trug vào việc viết tắt (vt). Bh cg~ n` ng noi’ rg vt wá n` k tốt lém. Nhưg thui – vđề k fai la vt co’ tốt h k, vđề la fai vt ntn!!!

Rùi có lẽ mìn nin cho mụt chút ja vị SG vô! Cg~ n` ng HN, đặc bịt là ng trẻ, cho rg ng SG sốg 1 kách rất dzui dzẻ. Vậy chuyện thanh nin HN bắt chước thanh nin SG hôg dzô dzuyên tí j!

Mún trở thành chatter VN thiệt thì lúi vít kủa mìn nên dc bày biện bởi nhiù kon số! Thay vì “chào” bạn, mìn sẽ “2” bạn thui! Thay vì chúc bạn ngủ ngon, mìn sẽ “g9” bạn thui!

Dù sao ngun ngữ kũg hôg fản ánh đc kảm xúc kủa con ng bằg hìn ảnh, và hôg có hìn ảnh nào fản ánh kảm xúc kủa kon ng như mụt gươg mặt! hihi! Sao? Bạn hôg tin hà? Bạn k tin Mr. Joe tội nghiệp hả? Bùn kừi wá nhỉ! Mìn hôg nói dzối đâu nhá!

kÁc bẠn cÓ bÍt FíM sHiFt hÔg? MiN sẼ dZùNg kÁi Fím Áy đỂ tRaG tRí vĂn KủA MìN mỤt ChÚt. FảI LuN LuN Cố gẮg Để cHữ kỦa MìN đẸp HơN ChỮ KủA nG` kHáC cHứ! gỌi Là Sĩ dZiỆn ĐiẸn tỬ đẤy!! Hihi!!!!

bẬc cÚi CùG Là tHêM mÀu SắC DzÔ! cHữ hÔg mÀu nHư Xe kHô dẦu(hihi!!!) vÀ Ai cG~ BíT xE kHô dẦu hÔg cÓ jÁ tRị j đÂu!! Huhu!!! nHìN mỤt đOạN n` mÀu SắC NtN tHì hOa HíT cẢ MắT!!! ĐẹP dzà mAn LuN!

XoG! Bh MìN đà BíT cHáT ChÍt NhƯ 1 Ng Vịt cHíNh GúC rÙi! DzUi wÁ, tHíK LéM! NhƯg MìN VẫN hƠi Lo, hÔg BíT tƯơNg lAi kỦa nGuN nGữ TiẾg VịT tHâN iU kỦa MìN sẼ Là nTn? ThUi kỆ! bh Là TK21 rÙi, Lo j mÀ vỚ VỉN tHế!

Kekekekekekekekekekekeke!!!!!”

(Bài “Tiếng Việt thời @” trích từ blog của Joseph Ruelle)

• Ưu điểm và hạn chế của viết tắt tự tạo:

Ưu điểm của viết tắt tự tạo là khi quen dùng thì cũng thành một quy luật nào đó cho một số từ thường dùng và ta viết được rất ngắn một số chữ thường dùng, như ví dụ“không” thành “0”, “ko”, “k”, “kh”, “kg”. Giữa tôi và bạn A, ký hiệu 0, ko, k, khhoặc kg sẽ mang ý nghĩa là "không", nhưng có thể giữa tôi và bạn B và C thì k lại có nghĩa là “Ok”, kk có nghĩa là "very good, …”.Hạn chế của viết tắt tự tạo là:

- Chỉ viết tắt được một ít chữ thường dùng, chứ không áp dụng được cho tất cả các từ khác có vần tương tự.

- Ký hiệu riêng thường không thống nhất giữa các nhóm nên chỉ những người trong nhóm mới hiểu được nhau, người ngoài nhóm muốn hiểu cũng hơi khó và có thể hiểu lầm.

II. VIẾT TẮT THEO QUY LUẬT CHUNG

Ưu điểm của viết tắt theo quy luật chung là viết tắt được rất nhiều chữ. Ví dụ, nếu thuộc lòng 2 qui ước chung là “K thay cho KH” và “bỏ bớt N ở phụ âm cuối chữ NG”, ta có thể đọc ngay các chữ “kôg ká ki mag trog lòg nhữg …” là “không khá khi mang trong lòng những …”.


Hạn chế của viết tắt theo qui luật chung là có một số từ thông dụng viết không ngắn bằng cách viết tắt tự tạo. Ví dụ, với viết tắt tự tạo thì “0, ko, k, kh, kg,…” đều mang ý nghĩa là “không” trong khi viết tắt theo quy luật chung thì phải viết là “kôg” mới mang ý nghĩa là “không”.

A. VIẾT TẮT CHỮ KHÔNG DẤU

Cách viết tắt chữ không dấu sau đây thích hợp cho những ai thích tạo một “xì tin” mới trong chat hoặc nhắn tin.

Xin đọc các cách viết tắt từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp. Hiểu xong phần trên, mới hiểu được chính xác phần dưới.

1. Phụ âm đầu chữ

Có 9 qui ước:• F thay PH …… Vd: fai = phai .
• C thay K …… Vd: ce = ke, cim = kim.
• K thay KH …… Vd: ki ko kan = khi kho khan.
• Z thay D …… Vd: zu zi = du di, zo zự = do dự.
• D thay Đ …… Vd: di dâu dó = đi đâu đó, zo dó = do đó.
• J thay GI …… Vd: ju jn jay j = giu gin giay gi.
• G thay GH …… Vd: ge = ghe, gi = ghi.
• NG thay NGH …… Vd: nge = nghe, ngi = nghi.
• Q thay QU …… Vd: qay qan = quay quan, qe qan = que quan, qet = quet.

2. Phụ âm cuối chữ

Có 3 qui ước:

• G thay NG …… Vd: xoog = xoong, kog mog = khong mong.
• H thay NH …… Vd: hoah = hoanh, hueh = huenh, bah = banh.
• K thay CH …… Vd: hoak = hoach, nguek = nguech, sak = sach.


3. Vần không dấu “Nguyên âm ghép + chữ cái”

Đây là phần cuối cùng nhưng quan trọng vì trình bày cách viết tắt có hệ thống cho 39 vần không dấu, vốn có 3 hoặc 4 chữ cái, xuống còn 2 chữ cái mỗi vần.

Tiếng Việt hiện có tất cả 44 vần không dấu “Nguyên âm ghép + chữ cái”.

Trong đó, 5 vần: oong, oanh, uenh, oach, uech, đã được viết tắt là oog, oah, ueh, oak, uek như vừa trình bày ở trên (xem ví dụ phần II.A.2).

Còn lại 39 vần:

- UA: uat,uan, uang, uay.
- OE: oet, oen, oem, oeo.
- IE: iet, iep, iec, ien, iem, ieng, ieu.
- YE: yet, yen, yem, yeng, yeu.
- OA: oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.
- UO: uot, uop, uoc, uon, uom, uong, uoi, uou.
- UYE: uyet, uyen.

Trong đó có:

- Các nguyên âm ghép: ua, oe, ie hay ye, oa, uo, uye.

- Các chữ cái cuối: t, p, c, n, m, ng, i hay y, u hay o.

39 vần nầy được viết tắt còn 2 chữ cái cho mỗi vần, bằng cách:

- Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Và
- Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác.

Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Có 6 qui ước và 1 ngoại lệ:


A = ua
E = oe
I = ie, ye
O = oa …… (Ngoại lệ: A = oa cho vần “oay”)
U = uo
Y = uye

Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác. Có 8 qui ước:


• D = t
• F = p
• S = c
• L = n
• V = m
• Z = ng
• J = i, y
• W = o, u

Ráp 6 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta viết tắt được 39 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 chữ cái. Do đó, chỉ cần nhớ 14 qui ước trên, ta dễ dàng nhớ được 39 vần viết tắt sau:

- ad, al, az, aj … (uat, uan, uang, uay).
- ed, el, ev, ew … (oet, oen, oem, oeo).
- id, if, is, il, iv, iz, iw … (iet, iep, iec, ien, iem, ieng, ieu).
- id, il, iv, iz, iw … (yet, yen, yem, yeng, yeu).
- od, of, os, ol, ov, oz, oj, aj, ow … (oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao).
- ud, uf, us, ul, uv, uz, uj, uw … (uot, uop, uoc, uon, uom, uong, uoi, uou).
- yd, yl … (uyet, uyen).

Sau đây là ví dụ cho 39 vần viết tắt. Các ví dụ tổng hợp tất cả qui ước viết tắt ở các phần trên để cho thấy nhiều chữ được viết tắt rất gọn:

• AD = uat …… Vd: kad = khuat, lad = luat.
• AL = uan …… Vd: kal = khuan, tal = tuan.
• AZ = uang …… Vd: bag kaz = bang khuang.
• AJ = uay …… Vd: kay koa = khuay khoa. (4)
• ED = oet …… Vd: ked = khoet, loe led = loe loet.
• EL = oen …… Vd: hel = hoen.
• EV = oem …… Vd: ngev ngev = ngoem ngoem.
• EW = oeo …… Vd: ngew = ngoeo. (4+4=8)


• ID = iet, yet …… Vd: fid = phiet, id = yet, kid = khiet, zid = diet.
• IF = iep ...... Vd: dif = điep, kif = khiep, ngif = nghiep, zif = diep.
• IS = iec …… Vd: tis = tiec, vis = viec.
• IL = ien, yen …… Vd: fil = phien, il = yen, qil lyl = quyen luyen, til = tien.
• IV = iem, yem …… Vd: fiv = phiem, iv = yem, ngiv = nghiem, ziv = diem.
• IZ = ieng, yeng …… Vd: jiz = gieng, ngiz = nghieng, tiz = tieng.
• IW = ieu, yeu …… Vd: fiw = phieu, iw = yeu, nhiw diw = nhieu dieu. (12+8=20)
• OD = oat …… Vd: kod = khoat, lod = loat.
• OF = oap …… Vd: ngof = ngoap.
• OS = oac …… Vd: kos = khoac, tos = toac.
• OL = oan …… Vd: hol tol = hoan toan, kol = khoan.
• OV = oam …… Vd: ngov = ngoam.
• OZ = oang …… Vd: hoz = hoang, koz = khoang
• OJ = oai …… Vd: koj = khoai, ngoj = ngoai.
• Ngoại lệ: AJ = oay …… Vd: laj haj = loay hoay.
• OW = oao …… Vd: ngow = ngoao. (9+20=29)
• UD = uot …… Vd: nud = nuot, rud = ruot.
• UF = uop …… Vd: cuf = cuop.
• US = uoc …… Vd: fus = phuoc, thus = thuoc.
• UL = uon …… Vd: kul = khuon, lul = luon, mul = muon.
• UV = uom …… Vd: luv thuv = luom thuom, nhuv = nhuom.
• UZ = uong …… Vd: fuz = phuong, uz = uong.
• UJ = uoi …… Vd: tuj cuj = tuoi cuoi.
• UW = uou …… Vd: ruw = ruou. (8+29=37)
• YD = uyet …… Vd: kyd = khuyet, tyd = tuyet.
• YL = uyen …… Vd: kyl = khuyen, ngyl = nguyen. (2+37=39)


B. HAI ĐOẠN THƠ VIẾT TẮT CHỮ KHÔNG DẤU

Một khi nhớ được toàn bộ qui ước viết tắt chữ không dấu (chỉ có 26 qui ước + 1 ngoại lệ) và hiểu các ví dụ ở trên, ta dễ dàng hiểu hai đoạn thơ sau đây.

• Đoạn đầu bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên được viết tắt bằng chữ không dấu:

Mỗi năm hoa đào nở
Moi nam hoa dao no
Lại thấy ông đồ già
Lai thay og do ja
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bay muc tau jay do
Bên phố đông người qua

Ben fo dog nguj qa
Bao nhiêu người thuê viết

Bao nhiw nguj thue vid
Tấm tắc ngợi khen tài

Tam tac ngoi ken tai
“Hoa tay thảo những nét

“Hoa tay thao nhug net
Như phượng múa rồng bay”

Nhu fuz mua rog bay”

• Đoạn đầu “Truyện Kiều” của thi hào Nguyễn Du được viết tắt bằng chữ không dấu:


Trăm năm trong cõi người ta
Tram nam trog coi nguj ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Chu tai chu meh keo la get nhau

Trải qua một cuộc bể dâu
Trai qa mot cus be zau

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Nhug diw trog thay ma dau don log

Lạ gì bỉ sắc tư phong
La j bi sac tu fog

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
Troi xah qen thoi ma hog dah gen

Cảo thơm lần giở trước đèn
Cao thom lan jo trus den

Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh
Fog tih co luc con tryl su xah


C. VIẾT TẮT CHỮ CÓ DẤU

Những ai thích tạo một phong cách mới khi viết tắt chữ có dấu, xin mời đọc bài “Tốc ký chữ Việt” ở đường dẫn http://chuvietnhanh.sf.net/TocKyChuViet.htm , hoặc ở trang mạng Chữ Việt Nhanh http://chuvietnhanh.sf.net .

Cách viết tắt chữ có dấu cũng theo phương thức tựa như cách viết tắt chữ không dấu.

III. LỜI CUỐI

Ngôn ngữ viết tắt đã và sẽ được tiếp tục sáng tạo nhiều kiểu mới lạ để thích nghi với thời đại thông tin internet. Hy vọng bài này góp một phần nhỏ trong việc sáng tạo ngôn ngữ viết tắt.
Việc người dùng thường xuyên sử dụng ngôn ngữ viết tắt trong tin nhắn, chat, IM (Instant Messaging) không gây tác động tiêu cực đến kỹ năng ngôn ngữ cơ bản của họ, nghiên cứu mới nhất tại Canada kết luận.

Trong công trình nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí American Speech , số mùa xuân 2008, dưới tiêu đề “Linguistic Ruin? LOL! Instant Messaging and Teen Language” (tạm dịch: Phá hỏng ngôn ngữ? Ha ha! Nhắn tin nhanh và ngôn ngữ tuổi Teen), hai chuyên gia Sali TagliamonteDerek Denis, sau khi phân tích hơn 1 triệu từ thường gặp trong giao tiếp IM, được sử dụng bởi 72 người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 20, đã kết luận:

“…Tin nhắn IM không hề phá hỏng khả năng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, mà là một mở rộng mới cho sự phục hưng ngôn ngữ.

Thật ra, công việc nghiên cứu ngôn ngữ IM này có vẻ đã lạc hậu và đề cập chỉ một phần rất nhỏ những gì hiện đang sinh sôi nảy nở. Sự bùng nổ của thế giới thông tin hiện đại thì luôn phát triển. Từ khi chúng tôi tiến hành việc khảo cứu này, các phương thức mới hơn để giao tiếp trực tuyến đã được mở rộng, bao gồm các trang mạng xã hội mọc lên như nấm (vd: MySpace, Facebook), những game trực tuyến nhiều người cùng chơi một lúc (vd: World of Warcraft), và nhiều cách thức thông tin trực tuyến mới lạ khác chưa được kể đến. Đồng thời, việc dùng tin nhắn trên điện thoại di động hiện đã rất phổ biến ở Bắc Mỹ, cũng tạo ra một phương thức liên lạc sẽ làm thay đổi bản chất thông tin …

… Tìm kiếm và nghiên cứu những trạng thái muôn màu của ngôn ngữ mới lạ, đang biến động một cách hấp dẫn, sẽ cho thấy những phát triển này sẽ là một cổng vào để hiểu được sự thông tin của nhân loại trong tương lai và ngay cả có thể là sự thấu hiểu sâu sắc hơn về tính năng của ngôn ngữ” *.


R.I.P là gì?

REQUIESCAT IN PACE: Hãy Yên Nghỉ
Đối với các nước nói tiếng Anh thì người ta hiểu là Rest In Peace (động từ nguyên mẫu không có to để đầu câu là mệnh lệnh cách nên phải dịch là HÃY yên nghỉ). Nhưng người TCG ở các nước không sử dụng tiếng Anh hoặc ghét dùng tiếng Anh (vì kỳ thị) vẫn dùng ba chữ này để ghi lên một phần của người chết, lý do là vì nó là tiếng Latin 'Requiescat In Pace' .Vì trùng hợp vừa về ý nghĩa vừa về dạng viết tắt nên phần đông những người biết tiếng Anh vẫn tưởng nó bắt nguồn từ cụm từ Rest In Peace


Các nghĩa khác:
Chia buồn
Về nơi an nghỉ cuối cùng
Ngậm cười nơi chín suối
Tiêu diêu nơi miền cực lạc đấy bạn

Thursday, January 24, 2013

Dùng Facebook nhiều dễ mắc "bệnh GATO"

Chứng kiến bạn bè đi khắp đó đây, có người yêu xinh xắn/đẹp trai, thậm chí chỉ vì thấy status của họ nhận được nhiều "like" hơn cũng khiến người dùng Facebook không vui.

Khi chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người có xu hướng chỉ chọn đăng những bức ảnh trông họ đẹp nhất, khoe món ăn ngon, có chồng chiều, con xinh hoặc liên tục cập nhật những tấm hình chụp họ đang ở đi du lịch ở những nơi thú vị... Vì thế, khi xem được những nội dung này trên tài khoản của bạn bè, nhiều người so sánh với cuộc sống của mình và cảm thấy bi quan khi thấy mình cô đơn, chẳng được ai quan tâm, công việc nhàm chán, không có tiền đi chơi...Điều này được chứng minh qua nghiên cứu có tên "Envy on Facebook: A Hidden Threat to Users' Life Satisfaction?" (Sự ghen tị trên Facebook: Mối đe dọa tiềm ẩn tới sự hài lòng với cuộc sống) được hai trường ở Đức phối hợp thực hiện là Đại học Humboldt và Đại học kỹ thuật Darmstadt.

Theo kết quả mới được công bố, cứ ba người tham gia khảo sát thì có một người cảm thấy chán, thất vọng sau khi truy cập Facebook. Những ai có thói quen đọc thông tin hơn là chia sẻ nội dung lên mạng lại càng bị tác động nhiều nhất.

"Dù điều này có thể được đoán trước, nhưng chúng tôi vẫn ngạc nhiên trước số lượng người có trải nghiệm tiêu cực từ Facebook. Sự ghen tị khiến họ dễ bực bội, khó chịu", nhà nghiên cứu Hanna Krasnova thuộc Viện hệ thống thông tin của Đại học Humboldt nhận xét. "Họ tốt nhất không nên hoặc hạn chế dùng Facebook".
Nội dung gây "ức chế" nhất chính là ảnh du lịch khi hơn một nửa số người tham gia thừa nhận họ thấy sự ghen tị nổi lên khi click vào các album mô tả cảnh bạn bè họ đi chơi, nghỉ mát... "Tôi ghét nhất là trong khi mình đang phải vùi đầu trong công việc mà có người cứ thỉnh thoảng lại vứt lên Facebook một vài tấm ảnh ở đâu đó. Ghét hơn nữa là có những bạn lại vào bình luận kiểu: Ôi bạn làm tớ nhớ đến chỗ này, chỗ nọ quá", thành viên Hoài Anh chia sẻ.

Nội dung tạo sự đố kỵ thứ hai là khi số lời chúc mừng sinh nhật bạn bè nhiều hơn so với của họ trước đó hoặc khi bạn bè nhận được quá nhiều "like", bình luận cho những bức ảnh, status và nội dung khác mà họ đăng lên.

"Tham gia Facebook thụ động (chỉ đọc không đóng góp nội dung) là một trong các thủ phạm chính của sự ghen tị, dù họ không thể hiện ra", nghiên cứu khẳng định.

Kết quả khảo sát cũng nhận thấy người ở độ tuổi 30 dễ ghen với hạnh phúc gia đình của người khác trong khi phụ nữ lại chạnh lòng khi thấy người khác đẹp hơn, dùng đồ đắt tiền... hơn họ.

Chính những cảm giác này khiến không ít người tích cực khoe trên Facebook để tự huyễn hoặc bản thân hoặc khiến người khác cũng phải ghen tị với họ. Chẳng hạn, đàn ông thường tự "đánh bóng" bản thân bằng cách kể những thành tích mà họ đạt được trong công việc, sắm nhà cửa, xe hơi... trong khi phụ nữ thích khoe họ xinh đẹp, được nhiều người khen, được chồng tặng những món quà xa xỉ...

Các nhà nghiên cứu cho hay tuy khảo sát chỉ diễn ra ở Đức, kết quả này lại mang tính toàn cầu dù mức độ mỗi nơi có thể chênh lệch nhau.

Đầu năm ngoái, Jake Reilly, 24 tuổi ở Chicago (Mỹ), cũng quyết định không truy cập Facebook, Twitter hay gửi e-mail, SMS... trong suốt 3 tháng. "Facebook là trò vô bổ vì người ta chỉ đưa lên đó những ảnh đẹp nhất, chỉ khoe khi vào nhà hàng xịn nhất. Trên đó, bạn luôn thấy những người có công việc tốt hơn, đi du lịch nhiều hơn, có vợ xinh hơn và rất nhiều thứ khác hay ho hơn của bạn. Bạn chẳng bao giờ hiểu được góc khuất của họ", Reilly khẳng định.

VnExpress

Boot Windows 8 trực tiếp từ USB với Windows To Go

Vừa qua, Kingston Technology chính thức ra mắt USB Flash Kingston DataTraveler Workspace - 1 sản phẩm được Microsoft chứng thực tính năng Windows To Go. Tính năng này cho phép người dùng mang môi trường làm việc của mình đi bất cứ đâu bằng cách boot trực tiếp hệ điều hành Windows 8 từ USB. Hãy thử tưởng tượng: bạn không còn phải mang chiếc laptop nặng nề theo người nữa, thay vào đó là một chiếc USB nhỏ gọn, cắm vào máy bàn trên văn phòng, máy bàn ở nhà hay bất cứ máy tính nào. Tại bất kì đâu, trên bất kì máy tính nào bạn cũng có thể làm việc với môi trường quen thuộc, phần mềm tài liệu đầy đủ mà không phải copy hay cài đặt lại.


Kingston DataTraveler Workspace

Dung lượng: 32 GB, 64 GB, 128 GB
Giá (newegg): 89 USD, 145 USD
Tốc độ: Đọc 250 MB/s, ghi 250 MB/s
Giao tiếp: USB 3.0
Kích thước: 75,3 x 23 x 16,4 mm
Nhiệt độ hoạt động: 0 -> 60 độ C
Nhiệt độ lưu trữ: -20 -> 85 độ C


Giống như các sản phẩm cao cấp khác của Kingston, DataTraveler Workspace rất cứng cáp và chắc chắn. Sản phẩm sử dụng tông xám làm chủ đạo. Nắp của USB có thể cắm vào phần đuôi lúc đang sử dụng để tránh thất lạc.Khi truy xuất dữ liệu, logo Kingston sẽ phát sáng nhờ đèn LED chìm bên dưới.
Bên trong chiếc USB là 2 bảng mạch in, gắn cầu Genesys USB 3 SATA Bridge, LSI Sandforce SF-2241 và 4 chip nhớ 25nm MLC 8 GB NAND tạo thành bộ nhớ 32 GB. Không ngạc nhiên khi Kingston tự tin công bố tốc độ lên tới 250 MB/s. Có lẽ nên gọi đây là một chiếc SSD thu nhỏ hơn là USB.


Cấu hình thử nghiệm

Bo mạch chủ: ASRock Z77 Extreme4
Bộ xử lý: Intel Core i7 3770K (3,4GHz)
Bộ nhớ trong: 2 x 4GB Kingston HyperX T1 1866
Card đồ họa: MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II OC
Ổ cứng: SSD Kingston HyperX 240GB
Nguồn: Seasonic X660

Nội dung thử nghiệm bao gồm:

- Các phần mềm benchmark ổ cứng: Crystal DiskMark, ATTO Disk Benchmark, AS SSD.

Tôi tiến hành bench chiếc USB này bằng cả hệ điều hành Windows 7 cài trên ổ SSD Kingston HyperX của cấu hình thử nghiệm và Windows 8 Pro cài trên DataTraveler Workspace.

Đầu tiên là Crystal DiskMark – phần mềm đáng tin cậy để kiểm nghiệm tốc độ thiết bị lưu trữ. Điều thú vị là ở cả 2 chế độ dữ liệu ngẫu nhiên và dữ liệu tuần tự, Windows 8 Pro cài trên DataTraveler Workspace đều cho kết quả cao hơn nhiều. Tốc độ đọc/ghi tuần tự trên Windows 8 đạt tới 239/236 MB/s – gần với thông số Kingston công bố. Tốc độ ngẫu nhiên thì thấp hơn, chỉ đạt 189/34 MB/s. Điều quan trọng là tốc độ truy xuất dữ liệu nhỏ 4K rất cao nên chắc chắn các thao tác như boot hệ điều hành, đóng/mở ứng dụng, save file… nhanh hơn trên HDD nhiều.


ATTO Disk Benchmark là trình benchmark dữ liệu tuần tự, cũng cho kết quả tương tự: Windows 8 Pro trên DataTraveler Workspace cũng cho tốc độ cao hơn trên Windows 7.

Do kết cấu của DataTraveler giống như một chiếc SSD nên tôi dùng thêm phần mềm AS SSD để bench. Đáng tiếc AS SSD chưa chạy được trên Windows 8 nên không thể đưa ra so sánh.Thực tế trải nghiệm Microsoft Windows To Go (WTG)

Cùng với Windows 8, Microsoft cũng cho ra mắt tính năng Windows To Go: Tạo một phiên bản Windows 8 boot trực tiếp từ USB. Thực chất tính năng này không phải mới mẻ gì, vì các hệ điều hành khác như Mac OS X hay Linux đã có từ rất lâu rồi. Có lẽ do vấn đề công nghệ (tốc độ và dung lượng USB) mà gần đây Microsoft mới đưa nó lên Windows 8.

Microsoft khuyến cáo người dùng nên trang bị một chiếc USB 3.0 tốc độ cao, dung lượng 32 GB trở lên và tốt nhất nên được chứng thực tính năng WTG. Trên thực tế có rất nhiều USB bị từ chối bởi không đáp ứng được tiêu chí kỹ thuật của WTG.

Khi thiết lập, WTG sẽ cài đặt hệ điều hành Windows 8 lên USB. Điều người dùng cần lưu ý là nếu bạn đang dùng hệ điều hành 32 bit hoặc 64 bit thì bộ cài Windows 8 cũng phải tương ứng.

Khi cắm vào máy tính và boot từ USB, hệ thống sẽ nhận dạng chiếc USB như một ổ cứng gắn trong cài hệ điều hành với dung lượng là 29,4 GB, trong đó Windows chiếm khoảng 13 GB, tức là người dùng có 16,5 GB để cài thêm ứng dụng, lưu trữ tài liệu. Các ổ cứng khác của máy được nhận diện là các ổ lưu trữ dữ liệu, ta có thể bật nội dung trên ổ này một cách bình thường. Đặc biệt chúng ta có thể ghi dữ liệu và cài phần mềm lên chiếc USB, sử dụng cho mọi lần boot sau. Tôi đã cắm chiếc USB này lên khá nhiều máy tính, từ máy tính xách tay, máy bàn ở nhà cho đến máy bàn ở công ty… Tất cả đều tương thích. Hiện tượng treo máy, giật, lag không hề xảy ra.Trong quá trình sử dụng, nếu rút USB ra máy lập tức bị treo, nhưng khi cắm USB vào sau đó máy lại tiếp tục chạy bình thường từ thời điểm trước đó. Điều này rất có lợi khi bạn rời văn phòng để ăn trưa hay đi công chuyện, không muốn người khác xâm phạm vào tài liệu của mình.

Cách tạo USB boot Windows To Go

Chuẩn bị:


- Máy tính chạy hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8.
- Nếu chạy Windows 7 thì cần cài thêm
- File iso của Windows 8. Lưu ý hệ điều hành của bạn là 32 bit hay 64 bit thì dùng file iso Windows 8 tương ứng.
- Một chiếc USB 3.0 hoặc HDD (lưu ý là dữ liệu sẽ bị format hết).

Thực hiện:

1. Cắm USB vào máy.
2. Vào All Programs -> Microsoft Windows AIK -> click chuột phải vào Launch the Deployment Tools Command Prompt, chọn Run as Administrator. Cửa sổ cmd sẽ hiện ra. Bây giờ bạn thực hiện các lệnh sau theo thứ tự từ trên xuống dưới (gõ lệnh và nhấn Enter).
3. Diskpart
4. List disk (Lệnh này liệt kê các ổ cứng trong máy, ở đây tôi giả sử USB của tôi là Disk 3)
5. Select disk 3 (Lệnh này chọn USB để thao tác. Lưu ý gõ đúng mã cho USB của bạn, của tôi là Disk 3)
6. Clean (Lệnh này xóa sạch USB)
7. create partition primary size=350 (Lệnh này tạo một phân vùng boot dung lượng 350 MB trên USB)
8. create partition primary (Tạo phân vùng hệ điều hành với phần trống còn lại)
9. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải định dạng cho phân vùng boot. Thực hiện dãy lệnh sau:

select partition 1

format fs=fat32 quick
active
assign letter=b


(nếu trên máy tính của bạn đã có ổ B thì chọn chữ cái khác chưa được đặt tên cho ổ)

10. Tương tự chúng ta cũng cần định dạng cho phân vùng hệ điều hành:

select partition 2

format fs=ntfs quick
active
assign letter=o


(nếu trên máy tính của bạn đã có ổ O thì chọn chữ cái khác chưa được đặt tên cho ổ)

12. Exit (thoát khỏi Diskpart)

13. Mở file nén Windows 8 iso, vào thư mục /source/ bạn sẽ thấy file install.wim. Copy file này vào C:\wim\

Tiếp tục vào cửa sổ cmd gõ tiếp lệnh:

14. ImageX.exe /apply c:\wim\install.wim 1 o: (cài đặt hệ điều hành Windows 8 lên USB. Ở đây phân vùng của tôi được đặt tên là o)

15. o:\windows\system32\bcdboot o:\windows /f ALL /s b: (copy file boot sang phân vùng boot để có thể khởi động từ USB. Ở đây phân vùng boot của tôi được đặt tên là b)

Kết luận

Nếu như laptop đã là một sự phát triển vượt bậc về tính di động, thì Kingston DataTraveler Workspace và Windows To Go còn hơn thế! Đây là thời đại máy tính có mặt ở khắp mọi nơi: văn phòng, nhà riêng, quán net… Vậy tại sao chúng ta phải kè kè chiếc laptop nặng nề bên mình nữa? Với chiếc USB này, bạn sẽ có môi trường làm việc quen thuộc, ứng dụng cần thiết, dữ liệu đầy đủ trên bất kì máy tính nào mà không cần mất công cài đặt, copy rườm rà. Còn gì tiện hơn thế!

Kingston DataTraveler có các mức dung lượng 32 GB, 64 GB và 128 GB. Giá tương ứng trên newegg là 89 và 145 USD (không tìm thấy bản 128 GB).

Ưu:

- Kết cấu chắc chắn.
- Tương thích tốt với tính năng Windows To Go
- Tốc độ cực cao, boot hệ điều hành, sử dụng phần mềm, đọc/ghi dữ liệu nuột nà.
- Giá chấp nhận được.

Có thể bạn quan tâmTheo Genk.VN

Cho bé dùng máy tính bảng: Nên hay không?

Thay vì sử dụng tranh vẽ, hình ảnh dán tường để con nhỏ dưới 5 tuổi nhận biết thế giới tự nhiên, xã hội, hiện rất nhiều gia đình đã sắm máy tính bảng để cài phần mềm giáo dục hỗ trợ việc dạy học cho con.

Kho tri thức miễn phí cho trẻ

“Chả là con nhà mình năm nay vào lớp 1 mà mình thấy các cháu đi học phải vác cái cặp với đống sách giáo khoa quá nặng lên mình muốn con mình dùng tab (PV- máy tính bảng Galaxy tab) đi học.” – Một phụ huynh tâm sự trên diễn đàn công nghệ tinhte.vn. Dù mới ra đời không lâu nhưng máy tính bảng đã trở thành tâm điểm của thị trường công nghệ. Đáng chú ý, hiện có rất nhiều phụ huynh đã sắm máy tính bảng để hỗ trợ cho việc dạy học cho con nhỏ từ 2 – 8 tuổi. Theo anh Trung, chuyên viên kỹ thuật của FPTSoft thì nhiều gia đình hiện rất thích sử dụng máy tính bảng chạy hệ điều hành Android bởi việc cài đặt phần mềm dễ dàng, kho phần mềm miễn phí lớn chứ không rắc rối.Mặt khác, trên thị trường Việt Nam hiện nay, máy tính bảng đang ngày càng trở nên phổ biến về chủng loại, mẫu mã, đồng thời giá thành cũng liên tục “hạ nhiệt” với những loại giá trên chục triệu như iPad 2, The new iPad, Samsung Galaxy Tab…, hay nhiều loại giá rẻ (từ 1,8 triệu đồng) phù hợp với số đông người tiêu dùng như sản phẩm của PI Việt Nam.

Đang dùng máy tính bảng PI E002 được hơn 3 tháng nay, chị Hòa, nhân viên một trung tâm Anh ngữ tại TP.HCM chia sẻ: “Với kho ứng dụng Android miễn phí, chỉ mất vài phút tìm kiếm là tôi đã tìm được nhiều phần mềm hữu ích để dạy cô công chúa mới 3 tuổi nhận biết kiến thức tự nhiên. Từ một người không biết gì về công nghệ, giờ vì con tôi đã có thể cài đặt hoặc gỡ bỏ phần mềm nhanh chóng”.

Máy tính bảng không chỉ thu hút người lớn mà còn được trẻ em yêu thích với nhiều ứng dụng thú vị dành cho việc học tập và giải trí của bé.

Cùng quan điểm với chị Hòa, nhiều phụ huynh đang sử dụng máy tính bảng hỗ trợ dạy học cho trẻ cũng nhận định hiện nay có rất nhiều phần mềm dành cho trẻ. Có thể kể đến “Baby Learn Animal” (trên màn hình có hình con vật, nếu chọn đúng, phần mềm sẽ phát ra âm thanh nói “Đúng rồi” bằng tiếng Việt, tiếng Anh hoặc Pháp; hoặc nói “Sai rồi” cho đến khi nào bé chọn đúng mới chuyển sang hình ảnh khác); phần mềm “Touch Sound” (trên màn hình hiển thị các loại xe ô tô, tàu thủy, tàu hỏa, máy bay…, khi chạm vào màn hình, các loại phương tiện sẽ phát ra âm thanh để bé nhận diện...

Ứng dụng học chữ cái với màu sắc, âm thanh sống động có thể cài đặt trên máy tính bảng giúp bé tiếp thu hào hứng hơn sách ảnh thông thường.

Ngoài ra, đó còn là phần mềm “AniWorld Lite” - ứng dụng dạy cho trẻ em tên các loài động vật khác nhau; hay “Numbers Baby Flash” giúp bé nhận biết con số từ 0-10 thông qua những ký tự ngộ nghĩnh, hình ảnh vui nhộn, rồi luyện đọc bằng tiếng Anh…

Chị Nguyễn Hoài Thu (trú tại phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết kể từ khi sắm cho con chiếc máy tính bảng có giá chỉ hơn 2 triệu đồng PI E002 8Gb tại cửa hàng Thế giới di động, việc tiếp thu kiến thức của con chị đã nhanh hơn hẳn.

“Nhìn các hình ảnh trong máy tính bảng sinh động, cu Tũn hơn 2 tuổi nhà tôi rất thích thú. Với phần mềm như Baby Learn Animal, chỉ sau vài ba lần học cu cậu đã nhớ tới trên 20 loại động vật, phân biệt cả hai con… “na ná” nhau là con hổ và con mèo (trước đó cậu hay nhầm). Khi đến lớp, cô giáo đố hình gì cậu cũng cứ đọc vanh vách trong khi hầu hết các bạn khác còn lúng túng”, chị Thu chia sẻ.

Máy tính bảng là phương tiện hỗ trợ giáo dục

Trong thực tế, dù tiện lợi tuy nhiên hiện cũng không ít gia đình có ý định sắm máy tính bảng lo lắng đến chuyện: Liệu cho con tiếp xúc quá sớm có bị giảm thị lực, rồi ham chơi game hơn học… hay không?

Về vấn đề này, nhiều phụ huynh đang sử dụng máy tính bảng để hỗ trợ con nhỏ học bài cho biết trước kia đó cũng là một nỗi lo vợ chồng họ gặp phải, thậm chí là “gây tranh cãi dài ngày”. Tuy nhiên, sau khi nhìn nhận vấn đề rõ ràng thì vẫn quyết định sắm về.

Chị Thu phân tích, đó là do hầu hết các gia đình chưa biết cách sử dụng khoa học, thường “dễ dãi” trong việc để cho con nhỏ “ôm” máy tính bảng cả giờ đồng hồ, con chơi game hay học bài cũng không biết để bố mẹ rảnh tay làm công việc gia đình. Như thế rất tai hại. “Còn nhà tôi, việc sử dụng được áp dụng “kỷ luật thép”: mỗi tối chỉ có 30 phút dùng để học bài. Thời gian đầu, thấy mẹ cất đi cu cậu khóc đòi nằng nặc. Nhưng chỉ sau vài ngày bố mẹ “cứng rắn”, cậu không còn đòi chơi thêm nữa và đến nay thì mỗi khi mẹ bảo “hết giờ” là ngoan ngoãn cất máy giúp mẹ”, chị Thu chia sẻ.

Cùng đó, nhiều bậc cha mẹ đang là thành viên của một số diễn đàn như lamchame.com, mevabe.vn, meyeucon.org… tại Hà Nội, TP.HCM cũng cho rằng họ không mua loại đắt tiền, mà chỉ chọn máy giá rẻ do vẫn đáp ứng được nhu cầu, khả năng kinh tế cũng như hạn chế “rủi ro” nếu bị con nhỏ làm hỏng.
“Tôi mua cho cậu con trai 4 tuổi chiếc máy như PI N003 được tích hợp khe cắm thẻ Sim 3G mà giá cũng chỉ hơn 3 triệu đồng. Màn hình cảm ứng như chiếc máy tính bảng nhà tôi đang dùng cũng rất nhạy, chạy nhanh chứ không kém loại giá cao như nhiều người lầm tưởng”, chị Hà (trú tại Khu đô thị Định Công, Hà Nội) nói.

Cũng giống như bất cứ một sản phẩm công nghệ nào, máy tính bảng cũng đều có 2 mặt lợi và hại. Các bậc phụ huynh nên áp dụng việc sử dụng hợp lý cho con trẻ để biến mặt hại thành mặt có lợi, giúp trẻ có thể tiếp cận được những tri thức thú vị dưới hình thức mới.

Theo GĐ&XH

Trọn bộ 44 CD dạy tiếng anh giao tiếp trên VTV2

Đây là chương trình dạy tiếng Anh được phát vào lúc 17h thứ hai, thứ tư hàng tuần, phát lại vào lúc 16h30 thứ ba, thứ năm trên VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam kể từ ngày 24/9/2008. Chương trình có 44 bài học được hướng dẫn bởi thạc sĩ Phạm Ngọc Thạch - Giảng viên Tiếng Anh - Trường ĐH Hà Nội.


1. Unit 0 Beginer

Link down : Download

2. Unit 1 Pleased to meet you

Link down : Download

3. Unit 2 Enjoy your stay

Link down : Download

4. Unit 3 What time is it

Link down : Download

5. Unit 4 Second on the left

Link down : Download

6. Unit 5 Are you married

Link down : Download

7. Unit 6 He didn’t write

Link down : Download

8. Unit 7 Come to lunch

Link down : Download

9. Unit 8 This is my brother

Link down : Download

10. Unit 9 The Most Beautiful Home

Link down : Download

11. Unit 10 What’s the matter

Link down : Download

12. Unit 11 Let me help

Link down : Download

13. Unit 12 The Day After Tomorrow

Link down : Download

14. Unit 13 What are you doing tomorrow

Link down : Download

15. Unit 14 Are there some Kangaroos

Link down : Download

16. Unit 15 A Big Grey One

Link down : Download

17. Unit 16 – What would you like

Link down : Download

18. Unit 17 – I usually catch a bus

Link down : Download

19. Unit 18 There’s a message for you

Link down : Download

20. Unit 19 I haven’t found him

Link down : Download

21. Unit 20 You walk sadly

Link down : Download

22. Unit 21 Single or daytrip

Link down : Download

23. Unit 22 Look after yourself

Link down : Download

24. Unit 23 If I were you

Link down : Download

25. Unit 24 The Most Expensive Wine

Link down : Download

26. Unit 25 How many prawns

Link down : Download

27. Unit 26 I thought I saw him

Link down : Download


28. Unit 27 It’s made of gold

Link down : Download


29. Unit 28 You should relax

Link down : Download


30. Unit 29 I need a wok

Link down : Download


31. Unit 30 First Peel the Prawns

Link down : Download


32. Unit 31 That was delicious

Link down : Download


33. Unit 32 He says he knows my brother

Link down : Download


34. Unit 33 Who wants to know

Link down : Download


35. Unit 34 You were going too fast

Link down : Download


36. Unit 35 This is the house

Link down : Download


37. Unit 36

Link down : Download


38. Unit 37

Link down : Download


39. Unit 38

Link down : Download


40. Unit 39

Link down : Download


41. Unit 40

Link down : Download


42. Unit 41

Link down : Download


43. Unit 42

Link down : Download


44. Unit 43

Link down : Download


Truy cập Http://free-downloadvn.blogspot.com
Để Down thêm nhiều hơn nữa

Tổng hợp Ebook miễn phí trên Market

Ebook được đóng gói như một app trên Market, bạn có thể download về và đọc bất cứ lúc nào, nếu không thích dùng thì uninstall như các ứng dụng thông thường.
 1. Xác chết loạn giang hồ
 2. Bạch cốt lâm
 3. Hẹn đẹp như mơ
 4. Cả đời chỉ cần một người là em
 5. Long hổ phong vân
 6. Đắc nhân tâm
 7. Anh em sai rồi
 8. Cõi luân hồi
 9. Hoàn châu cát cát
 10. Đại dường song long truyện
 11. Bích huyết tẩy ngân thương
 12. Tiểu thư osin
 13. Hậu hoàn châu cát cát
 14. Sử Trung Quốc
 15. Bạn gái của thiếu gia
 16. Bắt đền anh yêu
 17. Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây
 18. Tiếu ngạo giang hồ
 19. Kinh dịch
 20. Anh có thích nước Mỹ không
 21. Ngọa hổ tàng long
 22. Hiệp khách hành
 23. Biểu tượng thất truyền
 24. Truyện xấu trên giường
 25. Quan hệ nguy hiểm - Truyện tình cảm hot
 26. Truyện cổ Grim
 27. Kinh dịch
 28. Anh hùng vô lệ
 29. Giang hồ thập ác
 30. Thất tuyệt ma kiếm
 31. Hỏi áng mây chiều
 32. Hoàng hôn dừng lại chân mây
 33. Hoàng hôn cuối cùng
 34. Hoàn châu cát cát
 35. Điệp khúc tình yêu
 36. Đường tình đôi ngả
 37. Em là một áng mây
 38. Hạt đậu tương tư
 39. Hậu hoàn châu cát cát
 40. Đại dường song long truyện
 41. Tiếu ngạo giang hồ
 42. Hiệp khách hành
 43. Tầm tần ký
 44. Lộc đỉnh ký
 45. Thư kiếm ân cừu lục
 46. Tuyết sơn phi hồ
 47. Bích huyết kiếm
 48. Liên thành quyết
 49. Bạch mã khiếu tây phong
 50. Phấn hoa lầu xanh
 51. Yêu anh hơn cả tử thần
 52. Hồng hạnh thổn thức
 53. Thiên thần sa ngã
 54. Đã là chuyện của hôm qua
 55. Định mệnh anh yêu em
 56. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên
 57. Tình yêu pha lê
 58. Ánh tà dương
 59. Ba bước hủy diệt một đại ca xã hội đen
 60. Bảy năm
 61. Bình minh và hoàng hôn
 62. Bong bóng mùa hè
 63. Bùn loãng cũng có thể trát tường
 64. Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn
 65. Chàng trai ngọt ngào
 66. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
 67. Công chúa cầu thân
 68. First Love
 69. Gấm rách
 70. Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất
 71. Hôn cái nào cô nàng xấu tính
 72. Kế hoạch hủ nữ bẻ thẳng thành cong
 73. Lãnh khốc phu quân
 74. Yêu đôi môi em
 75. Xuỵt đừng nói ta yêu hắn
 76. Xin lỗi em chỉ là con đĩ
 77. Vợ ơi chào em
 78. Vượt qua lôi trì
 79. Truyện xấu trên giường
 80. Vì sao mùa đông ấm áp
 81. Tình yêu thứ ba
 82. Ốc sên chạy
 83. Những đôi mắt lạnh
 84. Nhà bên có sói
 85. Ngoan anh yêu em
 86. Mưa là anh và nắng cũng là anh
 87. Mua dây buộc mình
 88. Trúc mã là sói
 89. Mờ ám
 90. Thục nữ PK Xã hội đen
 91. Luyến tiếc người trước
 92. Hãy chờ em đánh răng xong nhé
 93. Sự chờ đợi của lương thân
 94. Bởi vì ta thuộc về nhà
 95. Ai dắt em đi qua nỗi đau
 96. 419
 97. Lãng tử gió
 98. Gần như vậy xa đến thế
 99. Láng giềng hắc ám
 100. Bạch mã hoàng tử
 101. Kẻ thù của xử nữ
 102. Hóa ra anh vẫn ở đây
 103. Đồng lang cộng hôn
 104. Vị hôn phu bất đắc dĩ
 105. Oan gia ngõ hẹp
 106. Xin chào kiểm sát viên
 107. Ngủ cùng sói
 108. Trao lầm tình yêu cho anh
 109. Nối tiếp sai lầm
 110. Hủ nữ gaga
 111. Đáng tiếc không phải anh
 112. Thoát không khỏi ôn nhu của anh
 113. Ánh trăng không hiểu lòng tôi
 114. Bạn trai hút máu của tôi
 115. Chuyện cũ của Lịch Xuyên
 116. Cho một tình yêu không thể nào quên
 117. Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
 118. Cho anh hôn cái nào
 119. Bạn học chào em
 120. Em gái của trời
 121. Ăn hết tiểu bạch thỏ
 122. 7788 em yêu anh
 123. Tình sơn nữ
 124. Những ngày thơ ấu
 125. Đất rừng phương nam
 126. Bắt đền anh yêu
 127. Hẹn đẹp như mơ
 128. Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ
 129. Boss đen tối đừng chạy
 130. Nghe nói anh yêu em
 131. Nỗi đau của đom đóm

Các trình duyệt web cho Android đọ sức


Android là một nền tảng mở, do đó chúng ta có nhiều ứng dụng để phục vụ cho một nhu cầu nào đó, chẳng hạn như duyệt web. Nhưng cũng chính vì lí do đó mà người dùng cảm thấy phân vân khi phải đứng trước quá nhiều lựa chọn trình duyệt từ các nhà phát triển khác nhau. Dưới đây sẽ là một số trình duyệt tiêu biểu cộng thêm những so sánh chi tiết để giúp bạn chọn ra cho mình trình duyệt phù hợp nhất.

Trước hết mình sẽ giới thiệu sơ lược về cách trình duyệt cũng như những tính năng nổi bật của chúng để bạn có cái nhìn tổng quan. Sau đó, mình sẽ so sánh những trình duyệt này để bạn rút ra lựa chọn cuối cùng nhé.

1. Trình duyệt mặc định của Android (Stock Browser)


Android được Google xây dựng khá tốt, trong đó phải kể đến trình duyệt web sẵn có của hệ điều hành này. Với giao diện thân thiện, đơn giản, Browser dễ dàng giúp người dùng mới lên mạng theo cách dễ dàng nhất. Giao diện chính của ứng dụng chỉ có hai phần: thanh địa chỉ và nút lưu địa chỉ yêu thích (bookmark). Thanh tìm kiếm cũng đã được tích hợp chung với thanh địa chỉ, rất tiện lợi mà lại không chiếm không gian vốn đã nhỏ của màn hình điện thoại. Khi bạn cuộc trang web xuống phía dưới, thanh địa chỉ cũng tự động được giấu đi cho bạn một trải nghiệm toàn màn hình rất “sướng con mắt”. Một điểm cộng to lớn của Browser là khả năng hỗ trợ Flash đầy đủ nhất từ Adobe và Google, do đó bạn không phải lo lắng về vấn đề hiển thị và tương tác với Flash khi đang duyệt web.


2. Skyfire

Skyfire là một ứng dụng đa nền tảng. Bạn có thể bắt gặp chương trình này trên Android, iOS, Symbian và còn nhiều nữa. Skyfire có giao diện tương đối phức tạp đối với những ai vừa làm quen do có khá nhiều chức năng phụ như chia sẻ lên twitter, facebook, xem video,… Việc bố trí quá nhiều nút với kích thước cũng làm cho màn hình khá rối. Tuy có thể điều chỉnh các nút nhưng đó không phải là một ý kiến hay khi trên thanh menu còn có thểm thông tin chứng khoán, thể thao.

Theo ý kiến cá nhân, mình không thích Skyfire vì vừa chậm máy lại phải bỏ tiền mua bản quyền mới có thể xem video flash được, trong khi nhiều trình duyệt khác tích hợp rất tốt chuyện này, lại miễn phí nữa. Skyfire thích hợp nhất với những người dùng cần kết nối chặt chẽ với các mạng xã hội.

Skyfire khi hoạt động đôi khi xảy ra hiện tượng trễ, nhưng cũng không quá cao, nhưng tình trạng này trở nên nặng hơn khi tải các trang web có nhiều hình ảnh hay nội dung Flash. Bên dưới là ảnh chụp màn hình khi Skyfire tải bài có Flash trên trang tinhte.vn. Phải trả phí mới xem được.


3. Opera MobileOpera là một trình duyệt nổi tiếng trên máy tính, và phiên bản di động của nó vẫn giữ được danh tiếng như thế. Opera dành cho các thiết bị di động có hai loại, Opera Mobile và Opera Mini. Ở đây mình sẽ đề cập đến Opera Mobile vì những thiết bị Android hiện tại sẽ dư sức chạy được phiên bản cao cấp này. Opera Mini chủ yếu được thiết kế dành cho những máy yếu, màn hình nhỏ,… nên không nhiều tính năng hay xuất hiện trên bản Mini.


Khi vừa chạy Opera, bạn sẽ thấy giao diện Speed Dial đặc trưng cho phép truy cập nhanh vào các trang web ưa thích chỉ với một lần nhấn mà thôi. Nhìn chung, giao diện của Opera gọn gàng và dễ sử dụng. Các nút chức năng như Back, Forward, Refresh, Pages đều lớn. Những nút công cụ khác thì được tích hợp vào menu mở ra khi chúng ta nhấn vào chữ O biểu tượng của Opera.


Opera có nhiều tùy chọn để tối ưu cho từng như cầu khi lướt web. Chẳng hạn như khi bạn muốn tiết kiệm tiền cước, có thể chọn không tải lên hình ảnh, hay như muốn tăng tốc độ thì có thể bật tính năng Opera Turbo. Có một dấu chọn Mobile View để bạn có thể thao tác dễ dàng hơn với trang web khi duyệt trên một màn hình nhỏ. Đặc biệt, Opera Mobile tích hợp tính năng Opera Link giúp kết nối Opera trên nhiều nền tảng khác nhau để đồng bộ hóa những trang web ưa thích, mật khẩu và tên đăng nhập của các trang web.


Opera Mobile hỗ trợ Flash theo một cách khá thông minh (gọi là Click to Play). Khi duyệt tới trang web có Flash, phần nội dung Flash sẽ là một dấu Play. Nếu bạn muốn xem nội dung đó thì nhấn vào, khi đó Opera mới tải chúng. Việc này giúp tiết kiệm thời gian tải trang, giảm mức độ tiêu thụ tài nguyên hệ thống (RAM, CPU) khi không phải tải những nội dung Flash nặng nề mà đôi khi người dùng không cần xem. Bạn vẫn có thể chỉnh lại cho Opera tải toàn bộ Flash bằng cách vào Opera > Settings > Advanced > Adobe Flash > Enable.

Đặc biệt với người Việt Nam: bạn có thể truy cập vào Facebook bằng Opera Mobile/Mini, vẫn có thể tải hình ảnh lên bình thường bởi vì Opera dùng một máy chủ riêng để nén và gửi tập tin về thiết bị di động. Tuy nhiên giao diện hiển thị mặc định sẽ là dạng Facebook dành cho thiết bị di động.

4. Miren BrowserMiren là một trình duyệt được trích ra từ bản ROM MIUI, một bản ROM nổi tiếng đến từ Trung Quốc với giao diện đẹp. Ấn tượng đầu tiên sau khi chạy Miren là sự quen thuộc bởi Miren mang lên màn hình chủ (Home) tất cả những tính năng cần thiết cho người dùng duyệt web, chẳng hạn như những trang web ưa thích hiển thị dưới dạng hình ảnh thu nhỏ, những trang web được yêu thích (Top Site), Bookmarks, lịch sử những trang bạn đã đi qua (History) và Download.


Đặc biệt, Miren hỗ trợ tốt việc đọc RSS Feed từ các trang web. Đây là tính năng mà ít có trình duyệt web nào dành cho Android hỗ trợ. Khi truy cập vào trang web cho phép theo dõi RSS, một biểu tượng nhỏ sẽ xuất hiện ở cạnh dưới màn hình. Tốc độ tải RSS ở lần đầu tiên khá chậm, những lần sau sẽ nhanh hơn nhiều. Thế nhưng mình chưa tìm được các khởi chạy trang web chứa RSS khi nhấn vào một feed.
Miren cũng hỗ trợ Flash, tuy nhiên mình nhận thấy mỗi khi truy cập vào trang có Flash là Miren làm cho cả máy chậm chạp hẳn đi. Khi tải các trang web không hoặc ít Flash, Miren hoạt động “êm ái” hơn.

Một điểm khác biệt của Miren so với những trình duyệt khác là hệ thống nút chức năng (Back, Forward, Refresh,…) đều ở dạng nổi (floating) trên màn hình mà không nằm theo thanh. Chúng có thể ẩn đi khi bạn đọc nội dung web, vì thế Miren cho diện tích thể hiện nội dung web khá nhiều, cảm giác “đã mắt” rất thích thú. Với những chiếc máy có màn hình 4” trở lên, bạn sẽ cảm thấy việc này còn thú vị hơn nữa.

Một số tính năng hay khác của Miren có thể kể đến như việc chỉnh độ sáng màn hình ngay trong trình duyệt mà bạn không cần phải vào Settings của máy, khóa xoay màn hình, khả năng “giả mạo” trình duyệt của những hệ điều hành khác để các trang web có thể nhận ra,…


5. Dolphin Browser HD

Dolphin từ lâu đã xuất hiện như một lựa chọn thứ hai cho người dùng Android bên cạnh trình duyệt mặc định. Với lịch sử phát triển khá lâu, Dolphin đã có những cải tiến rất đáng giá so với những phiên bản đầu tiên. Ngoài ra, Dolphin còn có lượng người dùng đông đảo và sẽ còn tăng hơn nữa khi nhà sản xuất tung ra phiên bản Dolphin HD. Ở đây mình sẽ dùng Dolphin HD để thử nghiệm. Phiên bản này cũng tương thích với cả máy tính bảng lẫn điện thoại.


Dolphin có giao diện khá giống với trình duyệt của Android 3.0 từ hình dáng các thẻ cho đến những nút nhấn hay hộp thoại xuất hiện trong quá trình duyệt web. Dolphin cũng có trang Speed Dial tương tự như Opera để bạn truy cập nhanh vào các web ưa thích. Dolphin không có thanh tìm kiếm riêng mà nó được tích hợp chung với thanh địa chỉ. Bạn sẽ thấy được nhiều điểm tương đồng giữa trình duyệt mặc định của Android với Dolphin HD về mặt giao diện, do đó không cần phải lo lắng hay khó chịu khi chuyển đổi trình duyệt thường dùng.

Điểm nổi bật của Dolphin so với các trình duyệt khác là việc bố trí thanh công cụ và thanh địa chỉ ưa thích. Hai thanh này sẽ xuất hiện ở hai cạnh bên của màn hình để bạn thao tác. Có thể bạn sẽ không thích cách bố trí như thế này vì tự nhiên màn hình bị mất hết một khoảng ngang, nhìn trang web rất khó chịu.


Dolphin HD hỗ trợ tốt Flash trên những máy có Android 2.2 trở lên. Khi duyệt web có flash, tốc độ vẫn được duy trì và hoạt động của máy trơn tru, mượt mà. Tương tự như Opera, nội dung Flash không hiện ra hoàn toàn mà là những biểu tượng mũi tên. Muốn xem nội dung Flash nào, bạn nhấn vào vị trí tương ứng.
Bên cạnh đó, bạn có thể vẽ những đường nét nhằm điều khiển hoạt động của Dolphin HD. Chẳng hạn như vẽ chữ M để lưu nhanh trang đang xem vào mục ưa thích. Xem hình là bạn sẽ hiểu ngay công dụng của nó.
SO SÁNH GIỮA CÁC TRÌNH DUYỆT

A. Tốc độ tải trang

So sánh về cách trình duyệt mà không thử tốc độ duyệt web của chúng thì thật sự rất, rất thiếu sót. Phần so sánh sau được thực hiện bằng website đo tốc độ của trình duyệt là Numion Stopwatch (http://www.numion.com/Stopwatch/index.html) trên máy Motorola Milestone 1 (đời đầu), CPU 900MHz 1 nhân, RAM 256MB, dùng hệ điều hành Android 2.3.4 của MIUI cập nhật vào đầu tháng 6. Các thử nghiệm thực hiện tại cùng 1 nơi gần router Wifi, các ứng dụng xóa hết bộ nhớ đệm, cookies,… Đơn vị đo bằng giây, tính từ khi nhấn nút Go cho đến khi trình duyệt phát tín hiệu kết thúc.

Kết quả đo những trình duyệt tải trang theo kiểu di động (trang được rút gọn)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Kết quả đo những trình duyệt tải trang theo kiểu đầy đủ

Qua hai phép đo trên, bạn có thể thấy rằng trình duyệt mặc định của Android và Dolphin HD có tốc độ khá cao, thường dẫn đầu trong 4 phép thử với 4 trang web khác nhau. Hai đối thủ khác là Opera và Miren chậm chạp hơn đôi chút. Có thể một phần do giao diện phức tạp và engine web chưa tối ưu hóa cho điện thoại nên Opera thực hiện chưa xuất sắc nhiệm vụ của mình như trên các nền tảng khác. Miren do trích xuất nên cũng chậm đi so với khi chạy trên rom gốc MIUI.

Về phần tải trang web dạng đầy đủ như trên máy tính của Skyfire và Opera, với hai web Tinh Tế và báo Vnexpress, tốc độ của Skyfire nhanh hơn hẳn, trong khi đó khi truy cập vào Google.com hay web Engadget.com thì Opera trở nên nổi trội hơn nhiều.

B. Tốc độ thực thi

Tốc độ thực thi có thể tạm hiểu là độ “mượt” của ứng dụng khi chúng ta dùng để duyệt web. Opera và Dolphin HD cho cảm giác mượt mà nhất trong quá trình sử dụng. Ngay cả khi tải những trang web có nhiều nội dung Flash và đặt hình ảnh ở chế độ tải chất lượng cao, bạn vẫn có thể cuộn qua toàn bộ trang, dùng hai ngón tay để phóng to thu nhỏ, nhấn hai lần vào màn hình để tự động zoom mà độ trễ chỉ rất nhỏ, gần như không có.

Trong khi đó, với Skyfire hay trình duyệt mặc định, máy có hiện tượng trễ và khá chậm chạp khi ta truy cập vào các web tương tự. RAM cũng bị chiếm nhiều hơn và những ứng dụng chạy nền (như ứng dụng Music) có thể bị chậm lại hoặc lag. Riêng với Miren, việc chậm chạp xảy ra nặng hơn. Nhưng khi tải các web không Flash, Miren có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng.

Hầu hết những trình duyệt mình đề cập đến hỗ trợ tải nhiều định dạng tập tin khác nhau một cách nhanh chóng. Miren, Dolphin HD thì có trình quản lí những tập tin đó một cách thông minh và dễ dàng sử dụng. Với trình duyệt mặc định, một số tập tin không thể tải được. Để khắc phục hiện tượng này, bạn cài đặt ASTRO File Manager từ Market, sau đó vào Preferences > Enable Browser Download.

Nguồn: Tinhte.vn

Olympics London 2012 chính thức có mặt trên game của Android

Pipe, cập nhật những gì mới nhất về các ứng dụng Android, giảm giá hay đánh giá về HĐH này. Hôm nay, chúng tôi sẽ đánh giá một ứng dụng: game chính thức dành cho Olympics 2012. Sự kiện thể thao này sẽ khai mạc vào tháng tới và đã có vài ứng dụng tuyệt vời về sự kiện này, game này là một ví dụ.Game bao gồm 9 sự kiện Olympics như bơi, bắn cung, Kayak, vượt rào 110 m và một số môn thi khác. Bạn có thể lựa chọn mục huấn luyện, mục tranh huy chương hay đơn giản là thi đấu với bạn bè trên Facebook. Có 8 ngôn ngữ được sử dụng trong Game và những nâng cấp hỗ trợ trong phần thi điền kinh. Trong bản game chính thức, giá 2,99$ bạn sẽ được cấp 5000 star để mua các vật dụng trong game và các tùy biến cho vận động viên.

Game có hình ảnh 3D khá tuyệt và toàn bộ game khiến ta nhớ đến game trên chiếc Nintendo Wii. Game yêu cầu HĐH Android 2.2 trở lên và 70MB bộ nhớ trống. Vậy, nếu bạn thích nhảy sào, chạy vượt rào, bắn cung hay chạy marathon thì đây chính là game dành cho bạn.(Nguồn: Android Pipe)

Ứng dụng hay trên Android đầu năm 2012

Nhiều ứng dụng mới được phát hành trên Android đều được chuyển sang từ iOS. Và sẽ là điều tuyệt vời nếu người dùng của nhiều nền tảng đều được thưởng thức những ứng dụng xuất sắc. (Link tải trên Play Store.)

Flipboard đã được chuyển sang Android vào tháng 6 vừa rồi. Flipboard là ứng dụng đọc tin tức rất nổi tiếng. Điểm đặc biệt là Flipboard sẽ trình bày tin tức dưới dạng tạp chí tương tác, với việc sắp xếp các tin tức, hình ảnh, video, cả những dòng cập nhật trạng thái (status update) của các người bạn trên mạng xã hội của bạn, rất đẹp mắt và khoa học. Flipboard là ứng dụng cần có nếu bạn thích thú việc đọc tin tức hàng ngày trên Android cũng như iOS.


Instagram (miễn phí). Link tải trên Play Store.Có lẽ không cần nói nhiều đếu Instagram vì nó quá nổi tiếng. Chỉ trong 1 tuần sau khi xuất hiện trên Android, Instagram đã đạt 5 triệu lượt tải về và chỉ vài ngày sau được mua lại bởi Facebook. Instagram là ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh, cùng với nhiều tính năng chia sẻ trực tiếp đã biến nó thành một văn hóa hơn là một ứng dụng.


Google Drive (miễn phí, đa nền tảng). Link tải trên Play Store.Google Drive là ứng dụng lưu trữ và chia sẻ tài liệu trực tuyến, nhưng nó mạnh và hiệu quả hơn hẳn các đối thủ như Dropbox. Và nếu bạn làm việc nhiều với Google Docs, Google Drive sẽ dành cho bạn. Xuất hiện trên iOS ngày 28/6, Google Drive không mất nhiều thời gian để chiếm lĩnh thị trường ứng dụng chia sẻ file trực tuyến và đã có thị phần tương đối ổn hiện nay.


Make Your Own Clock Widget (miễn phí, bản Pro giá 2$). Link tải trên Play Store.


Make Your Own Clock Widget là tiện ích sẽ giúp bạn sáng tạo nên những mẫu widget đồng hồ rất đẹp mắt của riêng bạn. Ứng dụng cũng có nhiều tính năng chia sẻ và đánh giá, tạo lập một cộng đồng người dùng lớn với thư viện hơn 5000 widget có sẵn để bạn thỏa sức lựa chọn. Nếu bạn là người thích thể hiện cá tính của mình trên thiết bị Android, hãy thử dùng Make Your Own Clock Widget.


Airbnb (miễn phí). Link tải trên Play Store.Airbnb đến với Android vào tháng 1/2012, đây là ứng dụng cho phép bạn đặt chỗ trước trực tuyến cho các địa danh và các tour du lịch thông qua thiết bị di động của mình. Airbnb có cơ sở dữ liệu trên 200.000 danh mục trên 190 nước cùng với những lời bình và nhận xét cho mỗi danh mục. Phiên bản Android còn cho phép người đặt và người cung cấp dịch vụ liên lạc với nhau để hỏi và giải đáp các thắc mắc trong chuyến đi.


Theo Techcrunch

Bộ sưu tập truyện tranh dành cho Android

Ứng dụng miễn phí với hình ảnh đẹp, cập nhật truyện thường xuyên, tự động cài đặt data vào thẻ nhớ nên không tốn dung lượng máy, tự nhớ trang đang xem.Hiệp sĩ giấy tập 1 đến 8 35MB
DOREMON - Lạc vào thế giới khủng long 11MB
Đi tìm vùng đất mới ( 2011 ) 12MB
Nobita & Nhân ngư đại chiến ( 2011 ) 13.5MB
Truyện màu Doremon 36 tập 11MB
Lâu đài dưới đáy biển 11MB

Truyện kiếm hiệp cho Android

1. Thiên Long Bát Bộ
URL : https://market.android.com/details?id=com.book.thienlongbatbo
Từ khóa trên market: thien long, thien long bat bo
APK FILE: http://www.mediafire.com/download.php?gx6zajr1c7sh34k
2. Anh Hùng Xạ Điêu
URL : https://market.android.com/details?id=com.book.anhhungxadieu
Từ khóa trên market: anh hung xa dieu
APK FILE: http://www.mediafire.com/download.php?e26sdk02hyasjl5

3. Tru Tiên
URL : https://market.android.com/details?id=com.book.trutien
Từ khóa trên market: tru tien
APK FILE: http://www.mediafire.com/?6tusvhxy9h0lr734. Lộc Đỉnh Ký
URL : https://market.android.com/details?id=com.book.locdinhky
Từ khóa trên market: loc dinh ky
APK FILE: http://www.mediafire.com/download.php?2ctb3z3e7szwnr6
5. Tầm Tần Ký
URL: https://market.android.com/details?id=com.book.tamtanky
APK FILE: http://www.mediafire.com/download.php?jl5qjlaufwac54c6. Tiếu Ngạo Giang Hồ
URL : https://market.android.com/details?id=com.book.tieungaogiangho
Từ khóa trên market: tieu ngao giang ho
APK FILE: http://www.mediafire.com/?zrum70nfci3au2f7. Hiệp khách hành
URL : https://market.android.com/details?id=com.book.hiepkhachhanh
Từ khóa trên market: hiep khach hanh
APK FILE: http://www.mediafire.com/download.php?lmdlg2bkyr5kx1d8. Thần điêu hiệp lữ
URL : https://market.android.com/details?id=com.book.thandieuhieplu
Từ khóa trên market: than dieu hiep lu
APK FILE: http://www.mediafire.com/?va0e6wdlvv7m5bdTam Quốc Diễn Nghĩa
URL : https://market.android.com/details?id=com.book.tamquocdiennghia
Từ khóa trên market: tam quoc dien nghia
APK FILE: http://www.mediafire.com/download.php?q131hrbth3667wq
Thủy Hử
Link Market: https://market.android.com/details?id=com.book.thuyhu
Từ khóa trên market: Thuy Hu
APK FILE: http://www.mediafire.com/?nziqj9kraa1kl99