Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, December 22, 2012

Xem Phim " Star Wars " Được Ẩn Sẵn Trong Win

Sự thật 100% ^^
Bạn muốn xem bộ phim cực nổi tiếng, thú vị này thì làm như sau :
( Phim được ẩn sẵn trong Win )
Bắt đầu nhé :
Bước 1 : Vào Run. Gõ : cmd > Enter
Bước 2 : gõ telnet >enter
Bước 3 : gõ o >enter
Bước 4 : gõ towel.blinkenlights.nl > Enter

Chúc xem phim vui vẻ nhá!
Post a Comment