Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, September 6, 2012

Tổng hợp FW Samsung Galaxy Ace S5830 | Android 2.3.4 Gingerbread tiếng Việt

Bài viết này tổng hợp các phiên bản firmware (rom) gốc cho Samsung Galaxy Ace 5830 cũng như ướng dẫn cách up rom*Các mã phổ biến: XX= Châu âu , XE= Nga , DX=Đông Nam Á (Có tiếng Việt)
*Cách đọc các code FW HERE


Tên FWMã CSCReleaseVersionLink
S5830DXKC1OLBKC103/112.2.1DOWNLOAD
S5830XXKC1SERKB303/112.2.1DOWNLOAD
S5830ZSKC203/112.2.1DOWNLOAD
S5830XWKC3XXKB603/112.2.1DOWNLOAD
S5830XXKP804/112.3.3DOWNLOAD
S5830XXKP904/112.3.3DOWNLOAD
S5830XXKPB04/112.3.3DOWNLOAD
S5830XXKPE04/112.3.3DOWNLOAD
S5830XXKPH06/112.3.4DOWNLOAD
S5830XWKPK06/112.3.3DOWNLOAD
S5830XWKPKL06/112.3.3DOWNLOAD
S5830XWKPKN07/112.3.3DOWNLOAD
S5830BOKP507/112.3.3DOWNLOAD
S5830XWKP007/112.3.3DOWNLOAD
S5830DXKPB
(tiếng Việt)
08/112.3.4DOWNLOAD
S5830XWKPU08/112.3.3DOWNLOAD
S5830XWKPT08/112.3.4DOWNLOAD
S5830XWKPW08/112.3.3DOWNLOAD
S5830XWKPY09/112.3.3DOWNLOAD

Chú ý khi download: 
Pass link HotFile: samfirmware.com
Pass link MediaFire: mysamsung.vn
Post a Comment