Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, December 31, 2012

Tìm hiểu cách đo sức mạnh gió

Khoảng 1.000 năm về trước, thủy thủ nhiều kinh nghiệm trên tàu chỉ cần nhìn và cảm nhận là có thể đoán ra được vận tốc của gió. "Công nghệ" này đến nay vẫn được áp dụng và nó tỏ ra khá chính xác. Chỉ cần quan sát, nhìn, nghe... . Hãy cùng Khám phá trải nghiệm các cấp độ của gió qua hình ảnh nhé.

Bối cảnh ở đây là một căn nhà trên đảo, có ống khói, cờ và chong chóng để xác định hướng gió 

Từ gió nhẹ ở mức 0 cho đến bão cấp 12 


Hải lý hay dặm biển (nautical mile, NM ) : là đơn vị độ dài trong hàng hải.

Hải lý là độ dài của một cung kinh tuyến trên bề mặt trái đất tương ứng 1 phút góc:

1 hải lý = 40.000 km / (360 x 60) = 1,852 km

Và liên quan đến đường biển, có đơn vị KNOT, là vận tốc đi biển

1 knot = 1 NM / h = 1,852 km / h = 0,514m / s
Post a Comment