Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, December 17, 2012

Thông báo mới về host và files download lưu trữ

 Hiện tại trên internet có nhiều link download nhưng đa phần là đã die vì vi phạm bản quyền phần mềm nên bị các site chủ xóa (delete) sạch nên để cải thiện tình trạng này mình sẽ đặt lại tên file (rename) thành DBSxxx
DBS là mã nhận diện - XXX là số Serial của phần mềm hay ứng dụng
 Và thông tin cho các bạn vui là phần mềm DBS viết hoặc làm lại sẽ được share hoàn toàn free (trừ trường hợp có sự đóng góp của bên thứ 2)
Post a Comment