Custom Search



Nơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, December 31, 2012

Nước Anh tôn vinh cha đẻ "hạt của Chúa"

Giáo sư Peter Higgs - người đầu tiên công bố giả thuyết về sự tồn tại của một loại hạt tạo ra khối lượng cho vật chất, là một trong những người được vinh danh giải thưởng New Year Honours trong ngày đầu tiên của năm 2013.



Giải thưởng này tôn vinh 65 người mỗi năm. Đối tượng được tôn vinh là những người đạt thành tựu lớn trong nghệ thuật, văn học, âm nhạc, khoa học, chính trị, công nghiệp và tôn giáo. 


Giáo sư Higgs cùng một số nhà vật lý khác đề xuất một giả thuyết để giải thích nguyên nhân khiến mọi dạng vật chất trong vũ trụ có khối lượng.

Theo giả thuyết này, một loại hạt đã tạo ra khối lượng cho vật chất. Do Higgs là người đầu tiên công bố giả thuyết, giới khoa học gọi loại hạt ấy là hạt Higgs (hay "hạt của Chúa").

Nguồn tham khảo: BBC
Post a Comment