Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, December 29, 2012

Những video đáng xem 2012

Vậy là còn 2 ngày nữa sẽ kết thúc 2012 rồi. Những video đã từng làm mưa gió trên Youtube một thời có thể nhiều người còn chưa biết.

Some Body That I Used To Know (Cover)


Kony 2012


Cú nhảy từ độ cao 39km của Felix Baumgartner

Post a Comment