Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, December 31, 2012

Nghiên cứu cách đếm số mới

Hóa ra hệ thống số nhị phân "chuyên dụng" của dân tin học về cơ bản khá là dễ hiểu đấy . Hơn thế nữa nó lại còn tạo ra cho chúng mình một cách đếm rất độc đáo và thú vị nữa

Hệ nhị phân được nhà toán học cổ người Ấn Độ Pingala phác thảo từ thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên.

Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số 2) là một hệ đếm dùng hai ký tự để biểu đạt một giá trị số, bằng tổng số các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1.

Post a Comment