Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, December 21, 2012

Kiếm tiền từ Google Adsense trên Google Sites

Bạn có thể tạo blog cá nhân, blog nhóm, blog gia đình hay một trang intranet với Google Sites. Bạn có thể đăng bài, chỉnh sửa tài liệu, thêm videos, presentations, và lịch lên trang của mình và cho phép ai được chỉnh sửa và xem nó.

Trước đây, chúng ta không thể dùng công cụ này để kiếm tiền nhưng nay thì đã có thể. Google đã chính thức cho phép đặt quảng cáo Adsense trên các blog của Google Sites.


Miễn là các blog này đáp ứng các yêu cầu về nội dung và chất lượng thì đều có thể sử dụng vì mục đích kiếm tiền như bao dịch vụ blog thông thường khác.

Để biết các chèn quảng cáo adsense vào trang blog tại Google Sites, các bạn theo dõi hình ảnh trên và làm theo các bước sau:

Hướng dẫn chèn Adsense vào Google Sites:

1. Click vào thanh công cụ More actions, và chọn Manage site.
2. Click vào Monetize bên tay trái của trang.
3. Click vào nút Monetize this site.
4. Tạo một tài khoản Adsense mới hoặc sử dụng tài khoản hiện có

Sau khi đã kích hoạt AdSense, bạn tới các trang nhỏ của blog và click vào nút Insert, và chọn AdSense để chèn quảng cáo vào các trang hoặc bạn cũng có thể chèn quảng cáo vào sidebar của cả trang blog.
Post a Comment