Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, December 22, 2012

khai thuế google adsense - Cung cấp thông tin về thuế GA

Theo luật của Google Adsense, bạn phải cung cấp các thông tin về thuế để đủ tư cách nhận chi trả của nó. Google Adsense lấy thông tin thuế từ tất cả các webmaster cho dù họ ở Mỹ hay không. Khi nào bạn chưa cung cấp thông tin thì khi ấy bạn vẫn không thể nhận được gì.

Tôi đã nghiên cứu khá kĩ phần này. Bạn không cần phải đóng 1 thứ thuế nào cả. Tuy nhiên vẫn phải cung cấp thông tin.

Có 3 phần bạn đều phải NO hết vì:
1 Bạn không phải là người Mỹ
2 Bạn không sở hữu tài sản trên đất Mỹ
3 Bạn không có công ty và nhân viên của mình tại Mỹ

Trước hết, bạn nhấn vào tab ‘My Account’ sau đó chọn ‘Tax Information’, bạn sẽ thấy 1 trang hiện ra bạn chọn NO 3 lần.
Nó sẽ hỏi xác nhận và chữ kí của bạn, cứ nhập đầy đủ họ tên không dấu.

Chúc thành công!
Post a Comment