Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, September 7, 2012

gMaps Pro v1.11 - Bản đồ Googlemaps cho WP7

gMaps Pro - Ultimate Google Maps for Windows Phone 7. Trong phiên bản này, chúng tôi đã thêm hỗ trợ cho GOOGLE LATITUDE. Chúng tôi cũng đã nội địa hoá cho một số ngôn ngữ và cải thiện chế độ chuyển hướng.Các tính năng mới:
1. Google Latitude
2. Ngôn ngữ cho tiếng Anh, tiếng Đức, Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Русский,Беларускi
3. Lớp thời tiết mới

Thêm vào danh sách trước:
1. Bản đồ điều hướng với hỗ trợ các lớp khác nhau
2. Theo dõi GPS (với tốc độ cao, tốc độ và thông tin kiểu điều hướng)
3. Tìm kiếm địa phương và doanh nghiệp với nhiều kết quả, tự động hoàn tất và dẫn tuyến đường
4. Tìm kiếm các tuyến đường với số liệu thống kê tuyến đường (bao gồm tuyến đường A-B)
5. Giao thông và các lớp giao thông công cộng
6. Khả năng chụp ảnh bản đồ và gửi nó qua email, facebook, vv ...
7. FollowMe và chế độ lái xe với luân chuyển tự động
8. Tìm kiếm nhanh bằng nhấp và giữ
9. Bản đồ và tìm kiếm nội địa
10. Hỗ trợ chế độ Portrait / Landscape

Chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi của bạn. Giúp đỡ chúng tôi làm công cụ mà bạn muốn. Gửi ý tưởng của bạn!
Post a Comment