Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, December 17, 2012

Boot Ghost to USB - DBS Phần mềm tạo boot từ USB

Chỉ cần vài bước đơn giản là bạn có 1 cái USB boot mà không cần cài đặt hay format như xưa chỉ cần chạy chương trình và làm theo hướng dẫn cực kỳ nhanh và gọn chỉ vài bước.


Bản này mình cũng đã fix nhiều lỗi rồi nên yên tâm sài rất ổn và hổ trợ tất cả định dạng.
File: Boot Ghost to USB - DBS
Kích thước: 2.78 MB
Download Link 1
Download Link 2
Download Link 2

Chúc thành công!
Post a Comment