Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, December 20, 2012

Đánh giá chất lượng trang web bằng Avast Anti-Virus

Một số bạn sử dụng hầu như đã biết đến DINHBAS Blog rồi nên mình không nói nhưng những người chưa biết sẽ còn hoài nghi nên mình đề nghị mọi người đang dùng Avast Anti Virus đánh giá  một cách trung thực trang mình để mọi người cùng chia sẽ thông tin.

Bạn nhấn vào nút như trong hình dưới

Bình chọn vào các điểm mình đã đánh dấu bằng vòng màu đỏ và nhấn nút bình chọn

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ blog trong thời gian qua. Chúc các bạn có ngày nghĩ vui vẻ.
Post a Comment