Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, November 15, 2012

Truy cập không giới hạn vào Google Play và Amazon Appstore với Market Unlocker Pro v1.2.0

Một ứng dụng cần phải có - Truy cập không giới hạn đến các ứng dụng trả phí trên Android Market và Amazon Appstore. Market Unlocker cho phép bạn truy cập đến những ứng dụng trả phí hoặc bị hạn chế trong Google Play (Trước đây là Android Market) và Amazone Appstore bằng một click. Phiên bản Pro này sẽ xóa bỏ quảng cáo và bật tính năng tự động lấy hoặc cấu hình proxy

Đối với một số ứng dụng được kích hoạt cho một số quốc gia cụ thể và không có sẵn cho các nước khác, vì thế nó rất khó để tải về nhiều phần mềm chất lượng cao. Unlocker thị trường cho phép bạn truy cập vào các ứng dụng trả tiền từ các quốc gia nơi mà không có các ứng dụng trả phí

== Yêu cầu ==
* Quyền Root
* Cài đặt Google Play (Android Market)
* Cài đặt Amazon Appstore (tùy chọn)
* Cài đặt ứng dụng trong lưu trữ nội bộ để mở khóa tự động

== Các tính năng ==
* Thay đổi nhà cung cấp trong một cái nhấp chuột
* Thay đổi nhà cung cấp tự động khởi động hoặc chuyển sang chế độ máy bay
* Truy cập Market thông qua Proxy. Hỗ trợ HTTP/Socks4/5 proxy và xác thực người dùng.
* Hỗ trợ Amazon Appstore bên ngoài Hoa Kỳ.
* Hỗ trợ lấy và cấu hình chủ proxy tự động
* Hỗ trợ Proxy toàn cầu cho tất cả các ứng dụng

==== Cách sử dụng cơ bản ====
Để làm việc với Android Market 2.x,
Chuyển "Enable Unlocker" sang ON và mở Android Market để mua ứng dụng trả tiền. Tùy chọn nhà cung cấp khác nhau có thể được cấu hình trong tab "Market".

Để làm việc với Android Market 3.x và Google Play:
1. Bật chế độ máy bay
2. Kích hoạt tính năng Market Unlocker và mở khóa tự động (được cấu hình mặc định của Verizon)
3. Có để thiết lập hệ thống => Ứng dụng> Quản lý ứng dụng => Tất cả => thị trường, và bấm vào nút "Xoá dữ liệu" (Setting => Applications => Manage applications => All => Market, và click “Clear data”)
4. Khởi động lại điện thoại
5. Bật Wifi/3G
6. Chờ dịch vụ Google đồng bộ hoàn tất hoặc làm mới trong Gmail.
7. Mở Android Market hoặc Google Play. Ứng dụng trả tiền ở đó. Tắt chế độ máy bay.

Amazon Appstore không cho phép người dùng mua các ứng dụng thanh toán từ bên ngoài Hoa Kỳ, ngay cả khi người dùng đã được đăng ký sử dụng thẻ tín dụng Mỹ và địa chỉ thanh toán. Thị trường Unlocker sẽ thiết lập Mỹ proxy để giúp bạn mua các ứng dụng hàng ngày miễn phí cũng như các ứng dụng trả tiền.

Để làm việc với Amazon Appstore bên ngoài Hoa Kỳ,
Đầu tiên cài đặt ứng dụng Appstore, nếu không thì chức năng sẽ không được hiển thị.
1. Tới tab Proxy
2. Nhấp vào chỉnh sửa biểu tượng bên cạnh "Proxy For Applications", chọn "Amazon Appstore" trong danh sách, và bấm vào nút OK.
3. Nhấp vào "Fetch USA Proxy" để có một proxy USA lấy và cấu hình tự động. bạn cũng có thể thiết lập nó bằng cách hướng dẫn sử dụng (loại chủ proxy, máy chủ và cổng).
4. Chuyển sang "Enable Proxy" để "ON"
5. Mở Amazon Appstore và tận hưởng
Nếu vẫn nhận được "không có sẵn trong khu vực của bạn" lỗi, xin vui lòng kiểm tra thẻ tín dụng và thông tin địa chỉ thanh toán hoặc liên hệ với tôi.

Để thiết lập một proxy toàn cầu cho tất cả các ứng dụng,
1. Tới tab Proxy
2. Nhấp vào chỉnh sửa biểu tượng bên cạnh "Proxy For Applications", chọn "All Applications" trong danh sách, và bấm vào nút OK.
3. Nhấp vào "Fetch USA Proxy" để có được một proxy USA lấy và cấu hình tự động.
4. Kích hoạt tính năng "Enable Proxy" để "ON"
Bây giờ máy chủ proxy định tuyến tất cả các hệ thống và lưu lượng truy cập ứng dụng.

Để khôi phục lại thị trường ban đầu,
Tới tab Home và bấm vào nút "Back to default market", hoặc vào tab Home, chuyển "Enable Unlocker" sang OFF và khởi động lại điện thoại.

Phiên bản: Market Unlocker Pro 1.2.0 ($1.04)
Dung lượng: 712.1KB
Yêu cầu thiết bị: Android 2.2+

DOWNLOAD
http://www.mediafire.com/?pxhchlz374hl7qy
Post a Comment