Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, November 11, 2012

Tin rác cần loại bỏ

 Tình trạng này diễn ra cũng khác nhiều rồi từng xảy ra với yahoo nay lại đến trên FB một số đứa rãnh rỗi sinh nông nỗi phát điên viết bậy gởi đi làm mình rất ghé theo kiểu gởi tin này đi nếu không sẽ thế này thế kia, rồi tin lừa đảo theo kiểu không gởi sẽ bị xóa tin nhắn.
 Nếu bạn nào gặp phải tình trạng này thì chửi lại nó và đừng tiếp tay cho nó mình gặp tình trạng này nhiều rồi không gởi cũng chẳng sao, chẳng mất ai hay thứ gì cả.
Post a Comment