Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, November 16, 2012

Tăng hạng alexa.com - up rank

 Dạo này thấy nhiều người mới lên hỏi về vấn đề này qua nên lập ra topic này giúp mấy mem mới làm ăn chút
Đơn gian bạn muốn tăng rank thì phải  đưa link bạn lên mạng Internet cho mọi người truy cập thì mới có cơ hội mà lên và đơn giản hơn bạn chỉ việc comments ngay ở dưới bằng địa chỉ trang web của bạn là đã tạo backlink để tăng rank của bạn rồi đó...

Chúc may mắn, mình sẽ làm thử vài cái cho bạn xem!
Post a Comment