Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, November 10, 2012

Phồng tôm là ai

Bắt nguồn từ vOz Phông Tôm nỗi lên như cồn ở VN vậy anh ta lại ai vẫn là điều nhiều người rất boăng khoănVà ảnh thật nhân vật ấy đây


Từ ấy trở đi anh ấy đã trở thành một huyền thoại với câu nói "Ai cười tao đấm phát chế luôn"
 Và một loạt các tác phẩm ăn theo anh ấy ra đời...còn nhiều nhiều nữa nhấn đọc thêm để tiếp nhé


Post a Comment