Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, November 7, 2012

Hướng dẫn sử dụng mạch nạp USBasp cho 89 và AVR

Hướng dẫn sử dụng mạch nạp USBasp cho 89 và AVR


So với mạch nạp AVR910, mạch nạp USBasp của Thomas Fischl được người sử dụng đánh giá cao hơn về tính ổn định và tính tiện lợi(chương trình nạp phong phú). Mạch điện nguyên lí cũng khá đơn giản, sử dụng chíp Atmega8 hoặc Atmega48.
Trước hết bạn hãy download những tài liệu cần thiết tại đây và thực hiện theo các chỉ dẫn ở bên dưới.
Trong file nén chũng tôi đã cung cấp cho các bạn mạch nguyên lí, file.hex để nạp cho chip, driver cho máy tính và phần không thể thiếu đó là phần mềm nạp chương trình.
Khi thiết kế mạch bạn có thể tham khảo mạch nguyên lí nguyên bản của USBasp 


Mạch nạp isp nguyên bản của nhà sản xuất.

Khi thiết kế mạch bạn có thể tham khảo mạch nguyên lí nguyên bản của USBasp. Có một số lưu ý như sau: Hãy bỏ Jumper2, nối trực tiếp Jumper1 lại (dùng mạch nạp cấp nguồn luôn cho chip).


Nạp firmware cho chip Master: Trước khi gắn chíp mega8 vào mạch điện bạn phải nạp firmware(file.hex) vào chíp bằng một mạch nạp bất kì mà bạn có. Chú ý bạn cần phải fuse bit cho chip này sao cho nguồn thạch anh ngoài 16Mhz được sủ dụng (hãy cài đặt 2 bit BOOTZS0 và BOOTSZ1 bằng 0(cheked),các bit còn lại băng 1(bỏ trống)).Hình ảnh set fuse bit cho atmega8 dùng phần mềm ISP ProgrammerHình ảnh set fuse bit cho atmega8 dùng phần mềm progispMôt vài hình ảnh thực tế.Sơ đồ chân cho mạch nạp.Ghép nối với IC 89Sxx.Ghép nối với họ AVR.
Các thao tác cài driver:
Sau khi chế tạo xong mạch nạp bạn hãy kế nối mạch nạp với maý tính. Khi đó maý tính bạn sẽ yêu cầu bạn cài driver cho thiết bị một cách tự động.


Sau đây là một vài hướng dẫn cài đặt driver:

Biểu tượng USB BASP khi chưa được cài driver.Chọn chột phải vào biểu tượng USB BASP.Chọn đường dẫn cho file driver.Sau khi chọn đường dẫn xong.Chọn đồng ý.Biểu tượng USB BASP sau khi nhận driver.Biểu tượng ISP trên phần mềm nạp chip đã sáng.


Cách sử dụng phần mềm để nạp chíp:

Download http://www.mediafire.com/?xew4397c3zcf76a
Post a Comment