Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, November 14, 2012

Amazon Kindle - Phần mềm đọc sách Kindle của Amazon cho WP7

Ứng dụng Kindle được tối ưu hóa cho Windows Phone, mang đến cho người dùng khả năng đọc sách trên một giao diện đẹp dễ sử dụng. Bạn sẽ truy cập được vào trên 750,000* cuốn sách ở Kindle Store, bao gồm cả người bán tốt nhất và phát hành tốt nhất.Amazon Whispersync tự động đồng bộ các trang đọc cuối cùng của bạn, các chú ý và các bôi đen trên các thiết bị (bao gồm cả Kindle), vì vậy bạn có thể chọnnơi bạn rời đi trên một thiết bị khác.


Post a Comment