Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, November 15, 2012

5 dấu hiệu chàng thích bạn

Nếu chàng có vài biểu hiện trong danh sách sau đây, chàng đang để ý đến bạn đó. Hãy kiểm tra thử xem:

- Anh ấy bắt đầu trò chuyện với bạn?

- Anh ấy hỏi bạn những điều không nhất thiết phải hỏi bạn? Những điều mà anh ấy có thể hỏi bất kỳ ai...

- Anh ấy nhìn bạn/ dõi theo bạn?

- Anh ấy trêu ghẹo bạn? (Không phải chàng trai nào cũng làm như vậy, chỉ một số thôi)

- Bạn từng nghe được chàng hỏi người khác về bạn?

- Chàng cư xử khác đi khi biết bạn có mặt ở đó?
Một số chàng trai lạnh lùng hơn và không trưng ra nhiều dấu hiệu như vậy, vì thế nếu bạn không nhận thấy những tín hiệu này, cũng không nhất thiết là chàng không thích bạn.
Post a Comment