Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, October 14, 2012

vịt sợ nước bạn tin không?

Tại khu bảo tồn động vật, 20 con vịt đã bị nuôi nhốt khá kĩ lưỡng và cũng đã khá lâu không được bơi lội ở ao hồ. Khi được lùa ra hồ nước, chúng dường như quên mất cảm giác bơi lặn mà luống cuống sợ nước rồi chạy vội lên bờ. Dần dần chúng mới bắt đầu thích nghi và bơi lội như thể là lần đầu tiên được xuống nước.
Post a Comment