Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Tại sao dữ liệu Google AdWords khác Google Analytics

Khi kết nối tài khoản AdWords và tài khoản Analytics với nhau ắt hẳn nhiều bạn nghĩ rằng chúng sẽ có số liệu đồng nhất. Tuy nhiên, có một số lý do khiến cho 2 số liệu đến từ Google Analytics và Google AdWords hoàn toàn khác nhau. Tại sao lại như vậy ?


Đầu tiên, chúng ta thấy rằng trong khi AdWords báo cáo dữ liệu theo click thì Analytics báo cáo theo lượng truy cập.

Thứ hai, một số người có thể tắt Javascript, cookies, hoặc hình ảnh khi truy cập AdWords, điều này có thể làm sai lệch thông số giữa AdWords và Analytics. Trong trường hợp này, Analytics sẽ không báo cáo có click trong khi AdWords lại báo có.

Thứ ba, nếu Tracking code của Analytics ở landing page không đúng, số click vẫn hiện ở AdWords nhưng Analytics lại không có.

Thứ tư, Những cú click không hợp lệ (invalid click) cũng là một nguyên nhân cho sự sai lệch này. AdWords sẽ tự điều chỉnh và bỏ đi những invalid click trong khi Analytics thì vẫn tính các click không hợp lệ đó.

Để so sánh 2 số liệu giữa AdWords và Analytics tốt nhất bạn nên chờ một ngày. Lúc đó, sự sai số của việc đồng nhất dữ liệu cũng nhỏ hơn. Bạn có thể xem chính xác hơn.

Nguồn : giaiphaplienket.com
Tham khảo : AdWords Learning Center