Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Phần mềm vẽ mạch ProteusProtues 7.5 - full - Crack


Protues 7.7 - Full- Crack


Protues 7.8 - Full- Crack

Protues 7.10 - Full Crack

Hướng dẫn cài đặt protues các phiên bản:


Các bạn giải nén ra sau đó cài đặt file setup:(Chú ý:Khi cài đặt hay crack nên tắt mạng tắt phần mềm diệt virut_)Crack nào,bạn mở file chìa khóa ra nhấn vào đóChọn đường dẫn đến thư mục protues vừa cài.nhấn update là ok