Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 24, 2012

Phần mềm vẽ mạch điện tử Sprint Layout 5.0 FULL

Phần mềm vẽ mạch điện tử Sprint Layout 5.0 FULL

Phần mềm sprint layout cho phép vẽ 2 lớp ( với ta thế là quá đủ )

Nó có dung lượng rất nhỏ bé và cực gọn . khả năng đi track rất linh hoạt , tuy bé nhỏ nhưng cũng hội tụ nhiều yếu tố chuyên nghiệp như tạo thư viện , định nghĩa lỗ .

Đặc biệt các đường đổ " plate " của nó cứ gọi là cực nhanh và tuyệt . Phần mềm này vẽ các bo mạch công suất , công nghiệp ăn đứt mấy thằng protel , Orcad ...

Sprint layout phần mềm tập trung vào vẽ thủ công , vẽ pcb --- Không shematic
Post a Comment