Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Phần mềm lập trình họ vi điều khiển 8051

Chào mừng bạn đến với trang học tập vi điều khiển họ 8051. 8051 là họ vi điều khiển đơn giản, ít tài nguyên phần cứng. Tuy nhiên để làm chủ được nó thì không phải dễ. Là người đi trước, chúng tôi hiểu những khó khăn của bạn khi học 8051. Với triết lý sống “Chia sẻ để thành công”, tại đây chúng tôi sẽ định hướng cho bạn cách tiếp cận với vi điều khiển họ 8051 một cách nhanh nhất nhưng hiểu được cốt lõi của vấn đề sâu sắc nhất. Chúng tôi không đi sâu về kiến trúc và tập lệnh vi điều khiển 8051 mà hướng dẫn cho bạn dùng trình biên dịch gì để viết chương trình, làm sao nạp chương trình, rèn luyện kỹ năng tư duy viết code giải quyết vấn đề từ vấn đề đơn giản đến phức tạp.
Có 2 ngôn ngữ thông dụng để lập trình cho vi điều khiển là C hoặc ASM. Tuy nhiên, bạn là người mới tiếp cận với vi điều khiển nên tiếp cận bằng ngôn ngữ ASM. Ngôn ngữ ASM sẽ gây khó khăn cho bạn lúc đầu, tuy nhiên lúc bạn đã sử dụng thành thạo nó thì cũng có nghĩa là bạn đã hiểu sâu sắc vi điều khiển họ 8051. Đây là nền móng vững chắc để bạn tiếp cận dễ dàng với các dòng vi điều khiển khác mạnh hơn, tiên tiến hơn.

Giới thiệu với bạn phần mềm SPKT_C lập trình cho họ vi điều khiển 8051 bằng ngôn ngữ ASM. Bạn tải phần mềm cuối trang
Sau khi download, bạn giải nén và copy thư mục “Tam” vào “C:\”. Trong thư mục “C:\Tam” có file SPKT_C.exe, bạn tạo 1 Shortcut ra Desktop để tiện sử dụng sau này. Lưu ý, bạn không nên đổi tên thư mục, cũng như lưu thư mục ở một đường dẫn khác, điều này sẽ làm bạn không dịch được chương trình sang mã máy.
Sau đó, bạn chạy SPKT_C.exe từ Desktop. Chọn File/New để tạo Project mới, gõ đoạn code mẫu sau biên dịch thử:

Đoạn code mẫu.
Chọn đường dẫn lưu lại đoạn code mẫu. Ví dụ lưu tại đường dẫn “C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Code 8051” với tên file là “Exmple”.

Chọn đường dẫn lưu mã nguồn.
Click vào biểu tượng được khoanh tròn để biên dịch chương trình (CTRL + A):

Biên dịch chương trình sang mã máy.Biên dịch chương trình thành công.


Mở thư mục Code 8051 ta sẽ thấy được thành quả là file Example.hex. Đây là file chứa mã máy dùng để nạp vào vi điều khiển.Thư mục Code 8051

http://www.mediafire.com/?gfexq6mw4ecfghy

Chúc mừng bạn đã biên dịch thành công !