Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 24, 2012

Phần mềm giao tiếp trên máy tính sử dụng VB

Phần I: Cấu tạo LED ma trận 16x32 trên thị trường - Module P10
Phần II: Thiết kế mạch điều khiển module Led matrix P10
Phần III: Phần mềm giao tiếp trên máy tính sử dụng Visual Basic sẽ được trình bày tại bài viết này.


· Tổng quan các Module của phần mềm:
Chọn cổng COM kết nối.
Cài đặt thời gian và hẹn giờ cho bảng.
Truyền dữ liệu ra bảng.
Cài đặt số module bảng.
Module kiểm tra phần cứng.
1. Module chọn cổng COM kết nối.Để có thể giao tiếp với bảng ta cần phải chọn cổng COM đã kết nối với bảng. Ta thao tác vào combobox để chọn một trong số các cổng COM có sẵn trong máy. Sau đó ấn cài đặt . Nếu giá trị cổng COM tồn tại trong máy sẽ có thông báo kết nối thành công.

Sau khi cổng COM đã được kết nối người dùng có thể giao tiếp với bảng.
2. Module cài đặt thời gian và hẹn giờ cho bảng.

Lấy giờ của máy . Việc này giúp người dùng tự động lấy thời gian của máy tính mà không phải tuỳ chỉnh bằng tay.
- Lưu lại . Sau khi đã thiết lập thời gian và hẹn giờ trên các box. Ta tiến hành lưu thời gian bằng cách truyền ra bảng qua cổng COM. Yêu cầu cổng COM phải được mở.
3. Module cài đặt số kích thước bảng.- Module này giúp ta có thể mở rộng số lượng bảng bằng cách ghi kích thước bảng vào Textbox, rồi ấn cài đặt . Khi đó thông số sẽ được cài đặt vào mạch CPU.
- Lưu ý: Kích thước có giới hạn tuỳ vào mạch (phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ và tốc độ xử lý của vi điều khiển)4. Truyền dữ liệu ra bảng.


Tại đây ta thấy rất nhiều các tuỳ chọn cho người sử dụng như chọn kiểu bảng, chọn tốc độ, chọn hiệu ứng…..
Người dùng có thể tuỳ chọn xoá , xoá tất cả hoặc thêm dữ liệu bảng.
Bên cạnh đó hai nút Up và Down giúp người sử dụng có thể sắp xếp các bảng cho phù hợp với ý của mình.
Tất cả những dữ liệu bảng mà người dùng đã chọn sẽ được lưu vào file database.Việc này giúp người dùng không phải thao tác lại những bảng đã ưng ý. Thay vào đó chỉ việc chỉnh sửa lại bảng cho phù hợp với ý mình.
Việc tích hợp thêm module cập nhật giá vàng và thời tiết các vùng sẽ làm phong phú dữ liệu của bảng hơn. Chức năng này sẽ được phát triển thêm kèm với việc tự động cập nhật mỗi khi bật máy hoặc theo giờ đã cài đặt.


Giải thuật truyền của từng bảng:

Post a Comment