Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 24, 2012

Đồ án Đồng hồ thời gian thực DS1307 + PIC16F877A


I, Chức năng của mạch điện:

- Hiển thị : giờ ,phút,giây, ngày , tháng,năm,thứ trong tuần
- giao tiếp với 4 phím : status-mode-increase-decrease. Phím status dùng để chuyển chế độ từ hiển thị giờ ,phút ,giây,thứ sang ngày ,tháng, năm. Phím mode dùng để điều chỉnh ngày, tháng, năm và giờ ,phút ,giây,thứ
II, Mô tả mạch:

-Mạch sử dụng IC thời gian thực DS 1307 giao tiếp I2C với Pic16F877A
- Dùng 8 led 7 thanh loại 4 led/1 con.
- Dùng 8 Tranzito để điều khiển việc đóng ngắt các led.
- Vi điều khiển được dùng là PIC 16F877A
- Dùng thạch anh 20MHz để tạo dao động cho PIC.
- Dùng một mạch tiny Bootloaderđể kết nối giữa pic và máy tính , nạp chương trình trực tiếp từ máy tính vào PIC mà không cần thông qua mạch nạp cho PIC.
Download tài liệu : http://www.mediafire.com/?y7icakatr3n7apv
Post a Comment