Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Nguồn cung cấp điện áp +- 5V bằng +-12VDC dùng Lm317 và Lm337


Mạch này được ứng dụng rất nhiều trong các bộ nguồn cung cấp.Nhưng điện áp đầu ra có thể thay đổi do biến trở VR1 và VR2.Không những thế 2 con IC này dùng điều chỉnh điện áp các động cơ nhanh chậm thì quá hay...Và còn có thể cung cấp nhiều điện áp các bạn xem bài viết tại đây.