Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 18, 2012

Mạch còi báo động cho cảnh sát

Mạch còi báo động cho cảnh sát:Mạch được tạo bởi 2 con IC 555 dùng để tạo dao động. Tần số được điều khiển bởi chân 5 của IC. Đầu tiên là IC 1 được làm việc xung quang tần số là 1hz và tụ 47uF được nạp điện và sau đó là xả điện liên tục quá trình đó cứ diễn ra liên tục như vậy. Tần số ra loa được điều chế bởi IC2 và ta nghe được âm thanh ra loa.
Hai biến trở VR1 và VR2 dùng để điều chế tần số đầu ra cho Loa. Tần số cảng lớn thì tiếng hú còi càng to.

Các bạn xem demo ở đây https://www.youtube.com/watch?v=zt1mFkfN-ic

Mạch còi hú, còi hú cảnh sát,còi cảnh sát, còi hú, mạnh báo động, mạch còi báo động, mạnh còi báo động cảnh sát, mạch còi hú dùng IC 555,...
Post a Comment