Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 18, 2012

Mạch chuyển đổi từ 12V lên 28 DC dùng LM2585

Mạch chuyển đổi từ 12V lên 28 DC dùng LM2585


Nguyên lý nâng áp của mạch này là sử dụng nguyên lý của mạch nguồn Boot trong đó cuộn cảm và mạch đóng cắt đóng vai trò quan trọng. Mạch đóng cắt dùng để đóng cắt dòng điện tạo ra dòng điện biến thiên trong cuộn cảm. Trong Lm2585 đã được tích hợp sẵn bộ dao động và mạch công suất.Do đó theo nguyên lý của nguồn Boot chúng ta chỉ cần lắp thêm cuộn cảm (Như hình trên) . Điện áp và công suất đầu ra phụ thuộc vào giá trị của cuộn cảm. Ngoài ra mạch có chức năng ổn định điện áp đầu ra với chân phản hồi 2 từ LM2585. Điện áp đầu ra luôn đựoc giữa cố định là 28VDC. Do LM2585 có công suất nhỏ nên chúng ta chỉ ứng dụng với nhưng bài toán yêu cầu điều khiển, ứng dụng nhỏ, hay chạy tải nhỏ.
Post a Comment