Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Mạch cầu IRF điều khiển động cơ

Mục đích: Mạch cầu sử dụng điều khiển động cơ một chiều có công suất cỡ vừa và nhỏ, có dòng điện qua mạch từ 5 - 10A. Trong trường hợp muốn điều khiển với công suất lớn hơn người sử dụng có thể thay thế IRF 540 bằng IRF 250 ( 30A/200V) và gắn tản nhiệt cho IRF.
Sơ đồ nguyên lý:


Theo 0phi.net