Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 18, 2012

Mạch cảnh báo nhiệt độ cho thiết bị

Mạch cảnh báo nhiệt độ cho thiết bị:

Đây là mạch cảnh báo nhiệt độ đơn giản dùng để bảo vệ các thiết bị quá nhiệt như tron mạch điện tử, máy móc, cảnh báo nhiệt độ môi trường ...trước khi nhiệt độ làm hỏng thiết bị của chúng ta. Mạch có thể tự động tắt thiết bị ra khỏi nguồn điện khi nhiệt độ tăng cao. Sơ đồ nguyên lý và nguyên lý của mạch biendt giới thiệu như sau : 

Nhìn trên mạch chúng ta có thể thấy được mạch gồm các phần sau :
+ Phần mạch cảm biến nhiệt độ : Phần cảm biến nhiệt độ mạch sử dụng cảm biến LM35 có giải nhiệt độ đo được từ 0 ~ 150oC. Cảm biến LM35 biến đổi giá trị nhiệt độ thành điện áp tương ứng. Với cảm biến LM35 thì độ biến đổi là 10mV/oC. Tại thời điểm 0oC thì đầu ra của LM35 là 10mV ==> tại 150oC thì điện áp đầu ra là 1.5V. Nên dựa theo điện áp đầu ra này chúng ta có thể đưa vào ADC đọc dữ liệu hay cho vào bộ so sánh để tạo tín hiệu điều khiển.
+ Phần mạch so sánh. Khâu sử dụng LM339 là loại OPAM để so sánh tín hiệu từ cảm biến LM35 và điện áp tham chiếu. Điện áp tham chiếu dùng để đặt nhiệt độ cảnh báo và được điều chỉnh bởi biến trở VR1 và đưa vào đầu đảo của OPAM. Tín hiệu từ cảm biến LM35 được đưa vào đầu không đảo. Hai tín hiệu này so sánh với nhau để tạo ra tín hiệu điều khiển.

+ Khâu đệm và điều khiển role : Phần đệm mạch sử dụng transitor để đệm công suất cho Rơle. Đầu ra được kết nối với các tiếp điểm của Rơle và được cách ly hoàn toàn với mạch điều khiển

* Nguyên lý hoạt động :

Để bảo vệ thiết bị khi quá nhiệt độ thì chúng ta phải tinh chỉnh biến trở VR1 để có nhiệt độ bảo vệ mong muốn. Tín hiệu đặt này sẽ được so sánh với tín hiệu từ cảm biến LM35 thông qua Opam. Bình thường thì điện áp tại chân không đảo sẽ nhỏ hơn tín hiệu đặt nên tín hiệu đầu ra tại chân 3 của LM339 sẽ ở mức 0 nên không kích mở được transitor và role không kích mở. Khi có một sự cố nào đó nhiệt độ tăng cao làm điện áp tại chân không đảo cao hơn nhiệt độ ở chân đảo nên đầu ra của Opam sẽ ở mức 1 nên kích mở transitor đóng mở role.

Điện áp tham chiếu được điều khiển bởi VR1 được điều khiển trong giải (0 ~ 1.5V) tương ứng với (0oC ~ 150oC). Nguyên lý của mạch là so sánh tín hiệu đặt và tín hiệu đo được để điều khiển đầu ra.Khi ở nhiệt độ khác nhau thì LM35 sẽ cho ra điện áp khác nhau nằm trong giải nhiệt độ đo được.
Mạch trên có thể ứng dụng vào các mạch bảo vệ nhiệt độ đơn giản.Bảo vệ thiết bị trước khi bị quá nhiệt độ. Đối với mạch này thì các bạn có thể dễ dàng lắp đặt và linh kiện dễ dàng mua được.
Post a Comment