Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 4, 2012

Lâm trận vào ngày sấm sét sẽ sinh con đần độn và giảm sức khỏe

Theo Tố Nữ kinh: Khi sấm chớp gió mưa, đất thảm trời sầu, chấn động trời đất, mặt trời mặt trăng không sáng, mà giao hợp thì sinh ra con cuồng hủi, hoặc có điếc mù, câm ngọng thất thần, tâm ý không yên, tinh thần suy nhược, đa sầu, đa cảm, luôn luôn ủ dột.


Sấm sét, các hiện tượng thời tiết khiến áp suất không khí thấp hơn, do đó dễ gây ra cảm giác đau thắt ngực, khó thở. Thời điểm này không nên sinh hoạt vợ chồng. Bởi các hậu quả có thể xảy ra là nam giới có thể bị liệt dương, xuất tinh sớm... không chỉ ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân trong tương lai mà còn có khả năng tăng gánh nặng tâm lý.