Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 4, 2012

Kích hoạt Comment phân cấp cho Blogspot

 Blogger đã chính thức cho ra mắt hệ thống comment phân cấp đúng với sự kỳ vọng và chờ đợi của anh em blogger.

Comment phân cấp của Blogspot gần như là mang đầy đủ những tính năng của Wordpress như: Trả lời, thu gọn, comment của tác giả được làm nổi bật. Tuy nhiên, họ chỉ cho phép Level 2 comment điều này có nghĩa là bạn không thể trả lời một comment trả lời.
KÍCH HOẠT COMMENT PHÂN CẤP

1. Thiết kế > Cài đặt > Bài đăng và nhận xét
2. Ở phần vị trí nhận xét bạn chọn "Được nhúng" như hình.3. Cài đặt > Khác

4. Tại phần nguồn cấp dữ liệu trang web bạn chọn "Đầy đủ"
Các bạn hãy để lại ý kiến của mình về phần comment phân cấp của blogger nhé.