Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, October 13, 2012

Facebook v6.12 - Ứng dụng Facebook cho WP7

Facebook cho Windows Phone làm cho nó dễ dàng kết nối và chia sẻ thông tin với bạn bè. Sử dụng điện thoại của bạn để bắt đầu một cuộc trò chuyện với Facebook Chat, kiểm tra hình ảnh bạn bè của bạn mới nhất và cập nhật trạng thái, hãy tìm một số điện thoại, hoặc tải lên hình ảnh của điện thoại di động của bạn trong khi trên đường. Nó có hầu hết các tính năng của phiên bản máy tính để bàn. Bạn có thể sử dụng Facebook Groups, Facebook hình ảnh, Facebook Places, Sự kiện Facebook, Facebook Thông báo, tin nhắn Facebook và v.v... Tốt hơn nhiều so với ứng dụng Facebook chậm và vô dụng.


Download Facebook v6.12 cho WP7
Post a Comment