Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, October 15, 2012

Cú nhảy từ độ cao 39km của Felix Baumgartner

Austria's Felix Baumgartner jumped out of a space capsule from an altitude of approximately 71,580 feet as the Red Bull Stratos project moved forward into the manned flight stage in New Mexico. The 42-year-old rode the space capsule attached to a giant helium balloon above the so-called "Armstrong Line." The goal of the Red Bull Stratos project is to see Baumgartner attempt a record-breaking freefall from 120,000 feet this summer where he'll potentially become the first man to go supersonic without the support of a vehicle.


Rạng sáng 15/10 theo giờ Việt Nam, một cựu lính nhảy dù người Áo, Felix Baumgarter đã thực hiện cú nhảy tự do từ độ cao hơn 39 km từ tầng bình lưu của Trái Đất. Ông đã lập kỷ lục về độ cao trong một cú nhảy rơi tự do - khoảng 39.043 m, và kỷ lục về tốc độ rơi tự do - 1300 km/h, nhanh hơn cả vận tốc âm thanh. Sau khi rơi tự do trong 4 phút 20 giây, Felix Baumgarter đã tiếp đất an toàn tại bang New Mexico. Dưới đây là đoạn video toàn cảnh về cú nhảy của Felix Baumgartner.


Post a Comment