Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 4, 2012

Chuyển từ font VNI-Times sang Time New Roman trong word

Nếu máy bạn có cài Unikey thì việc này thực hiện như sau:
- Mở file word ra.
- Đánh dấu chọn tất cả (hoặc phần văn bản muốn chuyển đổi)
- Copy vào clipboard (Ctrl + C)
- Ấn Ctrl + Shiff + F6 hiện hộp thoại Unikey Toolkit
- Trong phần Bảng mã, chọn nguồn(source) là "VNI-Windows" (bảng mã của VNI-Times). Bảng mã đích(destination) chọn là Unicode (bảng mã của Time New Roman)
- Chọn convert --> Successful -->close
- Kết quả sẽ lưu vào clipboard, bạn có thể mở tài liệu mới và paste nó vào. Nếu bạn không muốn giữ file gốc thì có thể paste trực tiếp vào file đang mở cũng được. Lưu ý sau khi paste vào file cũ nếu font lỗi thì quét chọn tất cả chọn font Time New Roman ---> okie.