Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, October 19, 2012

Cấu trúc ARM Cortex M3 trên chip LPC1768

LPC1768 là 1 loại vi điều khiển sử dụng lõi ARM Cortex – M3 có tốc độ hoạt động cao 120MHz. Với đặc điểm của ARM Cortex – M3 sử dụng cấu trúc Harvard phân tầng 3-stage. Ngoại vi của LPC17xx gồm bộ nhớ flash 512kB, bộ nhớ dữ liệu 64kB, hỗ trợ Ethernet MAC, Host, Device, OTG USB, 8 kênh điều khiển GPDMA, 4 UART, 2 CAN, 2 SSP, SPI, 3 giao diện I2C, 2 I2S, 8 kênh ADC 12bit, bộ điều khiển NVIC 32bit, DAC 10bit, QEI, 4 timer, 6 PWM, RTC, 70 pin GPIO.
Ngoài ra LPC1768 còn hỗ trợ bộ điều khiển motor MCPWM, bộ điều khiển này cho phép người dùng điều khiển xung ra như mong muốn nhờ có thanh ghi Match, giúp hỗ trợ tốt trong việc điều khiển các loại động cơ 3 pha AC, DC và những ứng dụng cần chính xác về timing, counting, capture and comparation.
MCPWM có 3 kênh, mỗi kênh có thanh ghi Timer/Counter, Limit, Match 32bit, dead-time 10 bit, capture 32 bit, 2 ngõ ra modulated (MCOA và MCOB).
Sơ đồ khối MCPWM.
Post a Comment