Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, October 25, 2012

Cách tra mã số zip code của các tỉnh Việt Nam (Postal Code)

Nhiều bạn thắc mắc không biết điền vào mã Zip code khu vực mình sẽ như thế nào nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tra cứu

Đầu tiên bạn truy cập địa chỉ http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx và nhận thành phố hay tỉnh bạn đang sinh sống và nhấn tìm


Chú ý: khi gõ từ Search bạn cần gõ chính xác tiếng việt có dấu.
Xem cái này em thấy mã bưu chính các tỉnh/thành VN đã thay đổi gồm 6 chữ số (Không phải là 5).
Có nhiều loại bưu cục như:
+ Bưu cục Hệ 1
+ Bưu cục cấp 2
+ Bưu cục Bưu chính Uỷ thác
+ Bưu cục DataPost
+ Bưu cục Khai thác Bưu kiện
+ Bưu cục Khai thác Bưu phẩm
+ Bưu cục Ngoại dịch
+ Bưu cục Trung chuyển
+ Bưu cục Khai thác Liên tỉnh
+ Hộp thư Công cộng

Như vậy mình có 2 mã 560000 và 561000 đều là mã ở TP Tam Kỳ hết nhưng mà mã Bưu cục cao nhất cấp 2 561000 sẽ được mình ưu tiên lựa chọn. Như vậy các bạn khác cũng có thể lấy tương tự như mình nếu không tra được trên mạng

Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 63 tỉnh thành Việt Nam


Chúc các bạn thành công


Post a Comment