Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

Bài 6:sử dụng phần mềm Topview Simulator

phần mềm Topview Simulator không có sơ đồ mạch nhưng mô phỏng bằng cách thiết lập các chân của vi điều khiển tới các thiết bị
à
Chọn chíp mô phỏng

à
Ví dụ cho việc thiết kế mạch như ở ví dụ trên:

à thiết lập Led đơn và Led 7 đoạnà
thiết lập phím bấm
à
Để xem các thiết lập vửa rồi : vào View

à Kết quả là :à
Cách load file.hex vào để chạy chương trìnhà cách chạy mô phỏng : kích vào nút Go dừng lại thì kích vào nút Stop và Resetà thế là xong.