Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, October 14, 2012

Đá bóng lửa ở IndonesiaỞ Đông Java (Indonesia), tại một trường nội trú Tôn giáo, mỗi khi có sinh nhật ai đó, các đội sẽ tổ chức thi đấu bóng đá. Điều khác thường là trái banh được làm bằng trái dừa tẩm dầu rồi đốt cháy. Ngoài ra, các cầu thủ chơi chân đất chứ không mang giầy và còn mặc sà rông khi thi đấu.
Post a Comment