Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, October 2, 2012

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng - Free
Tên Giáo Trình: 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử
Tác giả: Nguyễn Trọng Đức
Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
File: Scan PDF
Ngôn Ngữ: Tiếng Việt
Năm xuất bản: 2007
Dung Lượng: 59,15M

Nội Dung:
- Chương 1: Đáp tuyến hoàn cảnh của các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng
- Chương 2: Phân tích trạng thái ổn định hình Sin
- Chương 3: Công suất ở trạng thái ổn định của dòng điện xoay chiều
- Chương 4: Các mạch điện 3 pha