Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, September 19, 2012

ĐƯA GOOGLE TALK VÀO BLOGSPOT

Google Talk là một trong những công cụ chat phổ biến nhất hiện nay. Tiện ích Google Talk trước đây là một addon trên Gmail và nay đã được Google tích hợp thành một tiện ích cho Blogger. Tiện ích Google Talk (Google Talk Gadget) giúp bạn dễ dàng gửi tin nhắn, chuyển file tài liệu, gọi điện Internet (qua người dùng Google Talk khác) và để lại tin nhắn thoại. Ngoài ra, nếu bạn dán một đường dẫn (URL) trên Picasa Web hay YouTube vào khu vực chat thì tiện ích cũng cho bạn xem trước về hình ảnh và video đó.

Bạn có thể xem Demo. Thử đăng nhập bằng tài khoản Google Talk của bạn (hoặc nếu chưa có thì bắt đầu đăng ký) và bắt đầu chat với bạn bè của bạn đi nào.

Cài đặt tiện ích này cũng khá đơn giản. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Page Elements. Trên phần sidebar hoặc lowerbar, thêm một tiện ích HTML/JavaScript và đặt đoạn code dưới đây vào phần Nội dung của tiện ích.


<iframe width="300" frameborder="0" src="http://talkgadget.google.com/talkgadget/client?fid=gtalk0&relay=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fifpc_relay" height="350"></iframe><p style="margin:-8px 0">&nbsp;<a style="font-size:60%;text-decoration:none" href="http://huynh-nhat-ha.blogspot.com/2011/01/add-google-talk-to-your-blog.html">Add To Your Blog</a></p>


Bạn có thể điều chỉnh các tham số width="300" và height="350" để chỉnh chiều rộng và chiều cao của tiện ích theo ý thích của mình.